Nej til færre pædagoger i Allerød

Til medlemmerne af byrådet samt Børne- og Skoleudvalget  

 

Vi har med frygt fulgt kommunens budgetforhandlinger og har desværre måttet konstatere, at budgetforliget for 2023-2030, som er indgået mellem Konservative, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Venstre, rammer kommunens børn på en helt uforsvarlig og på ingen måde acceptabel vis.  

 

Vi forstår, at kommunen står i en vanskelig situation, hvorfor en højere kommuneskat samt højere forældrebetaling i såvel daginstitutioner som SFO’er ikke medtages negativt her, selv om mange er af den opfattelse.

 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 5. december 2020 en aftale om minimumsnormeringer. Af aftaleteksten fremgår bl.a. følgende:  

 

”Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Alle børn skal have en god start på livet, hvor de gennem leg og læring trives og udvikler sig i trygge børnefællesskaber. Det kræver, at børn i danske dagtilbud mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale. Og at personalet har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.” [understregning tilføjet]  

 

Budgetforliget for Allerød 2023-2030 medfører imidlertid, at normeringen mellem pædagogmedhjælpere og pædagoger skal være 50/50, samtidig med at forældrebetalingen, som allerede nævnt, skal stige! Vi står i forvejen i en situation, hvor vi grundet inflation skal betale mere for de samme varer, men nu siger I til os, at vi for så vidt angår vores børn skal betale mere for mindre. I hvilken verden hænger det sammen?!  

 

Allerød Kommune har i forvejen svært ved at rekruttere dygtige og engagerede pædagoger – ligesom resten af landet. Nu vælger byrådet så at gøre det endnu mere uattraktivt at være pædagog i Allerød Kommune ved at omplacere og i værste fald fyre de dygtige pædagoger, som vi har. I den forbindelse skal det bemærkes, at mange institutioner i Allerød ikke har mere end en pædagog på stuen, da de simpelthen ikke kan rekruttere!!!! I sørger dermed for, at vores i forvejen pressede pædagoger må forventes at søge væk fra deres arbejde i Allerød Kommune og tage arbejde i kommuner, som ikke byder dem disse forhold og i stedet få arbejde et sted, hvor de på stuen kan have en faglig sparring, som er værdsat af pædagogerne og nødvendig for børnenes og institutionens udvikling – de skal jo ikke se langt mod nord for Allerød. At vi ikke kan fastholde de dygtige pædagoger kan på ingen måde være i kommunens eller børnenes interesse. Dette er desværre igen Allerød Kommunes kortsigtede løsning på problemer – ligesom da man lukkede daginstitutioner for igen at åbne dem, da – som forventet – det alene var et kortsigtet fald i kommunens børnetal.  

 

Det giver ingen mening, og det er fuldstændig uholdbart at kræve af os forældre, at vi bare skal betale endnu mere for, at vores børn ikke får den pædagogiske ramme, som pædagogerne uden tvivl bibringer vores børns hverdag. Vi er alle meget glade for de dygtige pædagogmedhjælpere og -assistenter, der også bidrager til vores børns trivsel, men et uddannet pædagogisk personale er altafgørende for børnenes trivsel, og disse mennesker har med deres uddannelse et syn på kommunens børn, som både sikrer børnene, men også sikrer, at de børn der har udfordringer på den ene eller anden måde, bliver grebet i rette tid og på rette måde, hvilket i sidste ende også er økonomisk forsvarligt for kommunen. Man skal i den forbindelse også huske på, at flere og flere børn skal inkluderes, hvilket forudsætter stor, faglig indsigt for at kunne håndtere disse børn. Denne vurdering hverken kan eller skal man forvente, at en person uden den faglige uddannelse, som pædagogerne har, kan løfte. I spiller simpelthen russisk roulette med vores børns fremtid, og det kan vi som forældre på ingen måde acceptere.  

 

Vi ved, at budgettet endeligt vedtages den 11. oktober 2022, men det er aldrig for sent at omgøre virkelig uhensigtsmæssige og ødelæggende beslutninger.  

 

På vegne af Allerød Kommunes forældre,  

 

Marie Rose-Maron & Lise Skovgaard

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marie Rose-Maron tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...