NEJ til erhvervsområde ”særligt belastende for omgivelserne” i fredelig landbrugszone

Underskriftsindsamlingen er et forsøg på at hindre opførslen af erhvervsområde i det idylliske landområde omkring Gummesmarkvej.  

Beboere i og omkring det fredelige område er stærkt chokeret over det pludselig kommunale forslag. Erhvervsområdets kvalitetsbestemmelse er beskrevet som ”særligt belastende for omgivelser” og vil dermed kraftigt påvirke natur, dyreliv og borgere.  

Erhvervsstyrelsens egen ’Vejledning om Byvækst’ skriver: planloven lovfæster princippet om, at byudvikling skal ske indefra og ud, jf. §11 a, stk. 8. Reglen indebærer, at udlæg af nye arealer til byvækst (boliger og erhverv mv.) som udgangspunkt også fremover skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder. Hensynet er bl.a. at undgå spredt bebyggelse, sikre landbrugsjord og natur samt en effektiv udnyttelse af de investeringer, der foretages i infrastruktur (veje, ledningsanlæg, kloakering, vandforsyning, kollektiv trafik, offentlig service mv.).  

Området omkring Gummesmarkvej er førhen klassificeret af kommenen som værende ’særligt værdifuldt landområde’, og det er flittigt brugt af lokale såvel som udefrakommende: gående, løbere, folk på hesteryg og cykelryttere. Det fungerer som frirum for mange grundet de rolige omgivelser, talrige dyrearter og åbne vidder.
Placering af industri midt i idyllen forekommer derfor yderst forstyrrende og malplaceret. Ydermere vil placering også påvirke omkringliggende områder, da industrien formentligt skal forsynes og sammenkædes med eksisterende anlæg i Sadderup og Endrup og dermed krydser beskyttede naturområder.  

Hvis kommunens plan om omlægning til erhvervsområde bliver gennemtvunget, vil dette resultere i industribyggeri (f.eks. ”Power to X”) med højde op til 40 meter, accepteret støjniveau på 70 dB i alle døgnets timer og øgning af trafik på de små veje.  

Planerne blev offentliggjort i januar måned uden at de berørte borgere i Vong og omegn blev officielt informeret af kommunen. Ved et tilfælde blev forslaget delt på Facebook og dermed opdaget – med mindre end én måned til indsigelsesfristen.
Den manglende information har kompliceret borgernes mulighed for at udfærdige et tidsmæssigt kvalificeret høringssvar. Dette er derfor en indsamling af underskrifter i forsøg på at kommunikere borgernes utilfredshed til kommunen omkring forslaget.  

Får Esbjerg kommune godkendt deres forslag om opførsel af erhvervsområde i en landbrugszone, åbner det muligheden for at gennemføre lignende planer i andre kommuner. Det er derfor vigtigt at stå sammen og få forslaget afvist!  

Vi tager glædeligt imod alt den hjælp vi kan få – så budskabet kan blive spredt, og vi kan få vores stemmer hørt. Del gerne opslaget. Hver en underskrift er værdsat!  


Hvis du/I er yderligt interesseret i at hjælpe, kan en indsigelse indgives på kommunens hjemmeside. Link til høringsinformation og besvarelse er indsat nedenfor.      

Høringsbesvarelse:
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/besvarelse?hid=66dd9a82-0b5d-4b92-970c-37cfcd57a6c6

Høringsinformation:
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=66dd9a82-0b5d-4b92-970c-37cfcd57a6c6

 

Det omtalte område: (blåt område i midten v/ Nørre Vong)

WebKort.png