Nej til ændring af Dyrevelfærdsloven for de nye Naturnationalparker

Den foreslåede ændring af Dyrevelfærdsloven i forbindelse med de 13 nye Naturnationalparker vil medføre ringere dyrevelfærd og færre tilsyn for de dyr, der sættes ud i Naturnationalparkerne.

En forenkling af gældende regler og lovgivning på dyrevelfærdsområdet er ikke nødvendig for gennemførelse af projekterne med de kommende Naturnationalparker.

De foreslåede ændringer er i bemærkningerne til lovforslaget begrundet med økonomiske hensyn, mindre arbejde med tilsyn og lettelse for Staten. Staten ville så blive fritaget for daglige tilsyn, fodring når dyrene sulter, sygdomsbekæmpelse og generel sikring af dyrenes velfærd i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, som §3 og §9 jo netop er lavet for at sikre.

I praksis betyder det, at man i Naturnationalparkerne vil acceptere ringere dyrevelfærd, fordi det nuværende niveau i de gældende regler er for dyrt og besværligt.

Det er et meget kedeligt tilbageslag for dyrevelfærden i Danmark og helt uacceptabelt, at økonomiske hensyn skal spille ind! 

Dyr har samme behov uanset, hvilken status de arealer de går på har, og uanset hvem der ejer arealerne eller dyrene. Man kan fint bruge dyr som naturplejere, men vi kan ikke acceptere at dyr med denne status ikke længere er sikret jf. dyrevelfærdslovens generelle bestemmelser, der ellers hidtil har været gældende for alle dyr der holdes under hegn – uanset ejerforhold og uanset hvor de holdes.

Med din underskrift vil vi kæmpe for, at Dyrevelfærdsloven skal forblive uændret og fortsat skal gælde for ALLE dyr under hegn i Danmark – også på Statens arealer!

DSC020221.JPG

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen


Foreningen Hestens Værn    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Foreningen Hestens Værn vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...