Nej tak til forværring af trafiksikkerheden - indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1098

Der er kommet forslag om ændring af eksisterende lokalplan 751, nærmere betegnet for matr.nr. 6o, ved hjørnet mellem Tronkærvej og Bondehaven, 8541 Skødstrup.

Der er i den nuværende lokalplan godkendt udstykning af op til 4 boliger (åben lav-bebyggelse). I forslaget er der ønsket om udstykning til 11 boliger som rækkehuse i 2 plan (tæt lav-bebyggelse).

Forslaget til lokalplanen kan ses via linket: Lokalplan 1098

I forslaget til lokalplanen er der flere tiltag, som f.eks. en støttemur og støjskærm samt aflysning af oversigtsservitutter, der samlet vil forringe oversigtsforholdende til Bondehaven. Der er derfor bekymring for trafiksikkerheden primært for de børn, der skal til og fra skole, hvor udsigtsforholdende fra ejendommen med de øgede boliger ud til Bondehaven, vil blive forringet.

I vores høringsvar til planafdelingen i Aarhus Kommunen indgår et punkt om netop dette emne. Denne underskriftsindsamling vil blive indsendt i forlængelse af vores høringssvar.

Herunder er teksten fra høringsvaret kopieret ind, og som vi håber I er enige i.

4. Trafiktæthed og udsigtsforhold ved udkørsel til Bondehaven Herunder (i) placering af støttemur og (ii) aflysning af deklarationer/servitutter  

Med baggrund i den øgede tilvækst fra 4 til 11 boliger er vi bekymrede for, at det vil gå ud over trafiksikkerheden. Ejendommen er beliggende i nærheden af Skødstrup Skole samt idrætsfaciliteter, og der er derfor en del børn, som cykler på cykelstien ud for ejendommen.

Herudover, er der observeret, at mange skolebørn kører på cykelstien i den modsatte side af vejen for at komme i skole.

Vi er bekymrede for, at forslaget om anlæggelsen af støttemuren ved den nordlige hjørneskæring mod Bondehaven og Tronkærvej vil forværre oversigtsforholdende for de cyklende skolebørn, der kommer fra syd ad Bondehaven. Hertil kommer, at der er observeret mere trafik til Bondehaven fra Tronkærvej efter de 33 nye boliger er kommet til på Tronkærvej.

Desuden er vi bekymrede for, at udsigtsforholdende og trafiksikkerheden ved udkørslen fra ejendommen i syd, bliver forværrede pga. af støttemuren samt det øgede antal biler, som forventes at komme fra og til ejendommen, især ved de kritiske tidspunkter i hverdagene om morgenen og eftermiddagen, hvor der ligeledes er megen trafik fra cyklister. Derudover, pga. at Bondehaven er en bakke, skal det tages i betragtning, at mange cyklister kommer i høj fart ned ad cykelstien, forbi udkørslen til ejendommen.

Af de ovennævnte forhold finder vi derfor, at forslaget om aflysninger af deklarationerne om oversigt af hhv. 31.01.1972-744-63, 18.04.1975-627-63 samt 30.09.1975-6277-63 ikke er hensigtsmæssigt. Samlet gøres der indsigelser imod etablering af støttemur/støjmur samt aflysningen af deklarationerne om oversigt.

Hvis du også mener, at forslaget til lokalplan 1098 vil forringe oversigtsforholdende til Bondehaven så skriv denne erklæring under.

Projekt.PNG


Ariel D. Conradsen på vegne af div. borgere    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Ariel D. Conradsen på vegne af div. borgere tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook