NEJ TAK til vindmøller og solceller ved Høje Dong, Svendborg Kommune

Ved underskrift tilkendegives, at du grundlæggende er imod projektforslaget om opsætning af vindmøller (150 meter høje) og solceller (50 hektar) ved Høje Dong, Svendborg Kommune.

Underskriftindsamlingen er oprettet for at få indflydelse på beslutningen i forhold til projektet gennemførelse. 

Projektforslaget vil blive behandlet politisk i Plan- og Lokalsamfundsudvalgsmødet den 13.06.23, Økonomiudvalget den 20.06.23 og Kommunalbestyrelsen den. 27.06.23.)

Især opsætningen af vindmøller på 150 meter, vil påvirke oplevelsen af landskabet både lokalt og over store afstande. Vindmøller er visuelt urolige og ses derfor tydeligt. Derudover har vindmøllerne en påvirkning i forhold til støjgener og skyggekast.

Ifølge kommuneplanen for Svendborg Kommune, skal der ved etablering af byggeri og anlæg i området for projektforslaget, tages hensyn til og sikres harmoni med de omkringliggende landskabers særlige karakteristika, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed. Opsætning af vindmøller vil stride imod disse retningslinjer. 

Information om projektforslaget kan findes her: https://hoejedong.dk/

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Iben Kisbye tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...