NEJ TAK TIL STØJ OG STØV...

Skærmbillede_2020-09-27_kl._21_.12_.16_.png

Hundested havn ønsker at flytte sten og grusværket tættere på boligområdet.

 

Hundested havn og A Henriksen shipping a/s har fået påbud om at stoppe flisning i område A, derfor søger de omdispensation tilfortsat flisning - indtil 01/05.21 - med alle de gener det med føre.

Efterfølgende påtænkes en flytning af det Sten- & Grusværk m/forarbejdning, der er hjemmehørende iområde E - til netop område A - hvor flisningen ophøre den 01/05.21.

Hvad er at fortrække - Pest eller Kolera!

Derfor vil vi i nærområdet til lokalplan 64, område A kraftigt præcisere overfor Halsnæs Kommune; at vi er naboer til et Søtransportcenter og er naturligvis inforstået med de evt. gener dette måtte medføre.

Vi må derfor tage stærkt afstand fra, at være/blive naboer til stærkt forurenede og støjende aktiviteter, der ikke er lovhjemmel til et Søtransportcenter - og på ingen måde foreskrives i Lokanplan 64, område A.

Vi er mange der bor og/eller har erhvervet vores ejendomme i den tro, at Lokalplan 64 var gældende for området, derfor er vi naturligvis lige så mange der ønsker forbud'et mod flisning bevaret, samt den påtænkte flytning af Sten- og Grusværket stoppet, idet vi "kun" har et ønske;

at indholdet i Lokalplan 64 bliver respekteret af alle parter.

 

Der er høringssvar senest den 8 Oktober så gå ind på link herunder og skriv din mening.

https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/hoering-ansoegning-om-dispensation-til-flisning-hundested-havn-sydhavnen

Men HUSK også at skrive underskriftindsamlingen under TAK...

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Helle tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...