NEJ TAK TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP

UNDERSKRIFTSINDSAMLING

NEJ TAK - TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP

Om kort tid skal Byrådet tage stilling til Kommuneplanen 2017-2028

 

  • I kommuneplanen er stillet forslag om at godkende et areal på Øster Hårupvej i Hårup til opførelse af en ny motorsportsbane.  
  • Hvis forslaget - Ramme 35-R-92 Motorbane, Hårup bliver godkendt, må det udpegede areal bruges til etablering af: ”støjende fritidsanlæg som motorsportsbane, skydebane og lignende”.
  • Jf. 3 artikler bragt i Midtjyllands Avis den 25.01.2017, er planen med Hårup-arealet: at anlægge et NATIONALT SPEEDWAYCENTER med hjemmebane og træningsfaciliteter for det danske speedwaylandshold, at flytte speedway-aktiviteterne fra Ellingbanen til den nye lokation, samt at UDVIDE antallet af træningsdage/aktiviteter. Der blev i 2015 givet afslag på at udvide speedwayaktiviteterne/træningsdagene på Ellingbanen pga. klager over støjgenerne.
  • Det udpegede areal i Hårup ligger hele 77 m over havet og 15 m højere end FDM Jyllandsringen, og helt op til 50 m højere end de omkringliggende byer. Et helt uforståeligt valg af areal til endnu et motorsportsanlæg i området, da den højdemæssige placering har helt afgørende betydning for, hvor stor støjspredningen bliver.
  • I dag er rækkevidden for Ellingbanens støjgener til de omkringliggende byer stor. Der er støjgener i bl.a. Funder Kirkeby og Kragelund, som ligger 2500-3000 m fra Ellingbanen, og det til trods for at Ellingbanen og nabobyerne ligger terrænmæssigt i samme højde. Afstande fra det påtænkte areal i Hårup til nabobyerne (beboelsesområder): Linå 1600 m, Resenbro 2100 m, Sejs/Svejbæk 2600, Voel 3600 m, Gødvad 4200 m.
  • Afstanden mellem det planlagte areal og FDM Jyllandsringen er kun 1570 m, hvilket vil betyde en væsentlig øgning af støjgenerne i de omkringliggende byer. Det vil betyde færre dage uden motorsportsstøj, og ”dobbelt op” når aktiviteter på de to motorsportsbaner afvikles på samme tid. Støjen vil påvirke både områdets: beboere, institutioner, naturafhængige fritidsaktiviteter/virksomheder m.fl. i det omkringliggende område.   

 

SIG NEJ TAK - SKRIV UNDER NU !!!

 

Det har OGSÅ STOR betydning, at så mange som muligt sætter ord på deres bekymringer til planen,

og indsender dem via ”afgiv din kommentar”, det orange felt nederst på kommuneplanens hjemmeside:  

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/9948  eller teknisk@silkeborg.dk

OBS - FRISTEN FOR INDSIGELSER ER 2. APRIL 2017