NEJ TAK til øget støjforurening i Bygholm & Egebjerg Enge, Lund, Østerlund, Egebjerg og Rådved

219660_Baenk-Bygholm-Enge1.png

Ved orienterende støjmåling tilbage i april 2019 målte Horsens Kommune skudstøj mellem 70-73 dB, og enkelte skud helt op til 75dB, ved nærmeste nabo til Østjysk Flugtskydningscenter i Bygholm Enge.

På bagrund af ovenstående udstedte Horsens Kommune et påbud til Østjysk Flugtskydningscenter tilbage i 2019, da ØFC ikke længere overholder gældende støjkrav på 67 dB for skudstøj, et krav som har været gældende siden 2003.

ØFC mener ikke længere at de kan overholde den Miljøgodkendelse som har været gældende siden 2003, hvorfor Horsens Kommune har valgt at godkende en ny Miljøgodkendelse i Maj 2022, hvor støjniveauet for skudstøj øges til 68,4 dB, til trods for at den nuværende Miljøgodkendelse fra 2003, udarbejdet af daværende Vejle Amt, er udstedt på følgende grundlag (citat):

”Amtets afgørelse respekterer både ØFCs ønske om aktivitet såvel som naboers og byens behov for fred i området. Amtets kvalitetsmål for afgørelsen har været, at ingen part klager til Miljøstyrelsen over afgørelsen. Hvis en part klager over afgørelsen, er målsætningen subsidiært, at vor afgørelse er robust og ikke bliver omgjort af nogen klagemyndighed.”

Ved underskrivelse af nærværende, tilslutter du dig at gældende Miljøgodkendelse fra 2003 (max. 67dB) skal overholdes, og at ØFC er nød til at foretage de nødvendige støjdæmpende tiltag for at imødekomme Horsens Kommunes påbud fra 2019.

Nej TAK til mere støjforurening i Bygholm Enge, Egebjerg Enge, Handsted Enge, Lund, Østerlund, Egebjerg, og Rådved.

Underskriftindsamlingen vil blive vedlagt som partsindlæg til klage indsendt af Sorthøjvej 46 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )