Nej tak til offentlig gennemgang fra Ny Ellebjerg Station via Pilestykket til Valby Idrætspark!

Københavns Kommune skildrer i deres visionsplan for Valby Idrætspark at de foreslår nye infrastrukturer, herunder at de vil åbne Pilestykket op til gennemgang for offentligheden.

Visionen er at borgerne i Københavns Kommune og omegn kan færdes sikkert fra Ny Ellebjerg Station, igennem Pilestykket, til Valby Idrætspark.

Således kan vi, beboerne i Pilestykket samt resten af A/B Lejren, forvente et massivt pres på vores boligområde i flere henseender.

KK (Københavns Kommune) angiver i deres visionsplan for Valby Idrætspark disse nøgletal: 

KK forventer 100.000 nye borgere frem til 2028, hvoraf det forventes at 11.000 personer flytter til Valby. For nuværende er det estimeret at Valby Idrætspark dagligt har 5.000-7.000 besøgende. Med den nye visionsplan samt udvikling af Valby Idrætspark er det derved også klart forventeligt, og som mål, at ovenstående tal vil stige anseeligt. 

Kritikpunkter og problematikker for beboerne i A/B Lejren: 

- Øget gennemgang vil unægteligt medføre A/B Lejren økonomisk belastning grundet større slid på vej og fællesområder ifa. vedligehold, opretning samt oprydning. 

- Utrygge beboere, herunder unge og børn, såfremt uvedkommende har mulighed for at færdes på privatvej og fællesområder alle døgnets 24 timer.  

- Højnet lydniveau foranlediget af scootere, såvel som andre el- og motordrevne køretøjer, herunder også gennemstrøm af påvirkede borgere til og fra koncerter, internationale kampe etc. 

- Øget risiko for indbrud grundet eksponering af A/B Lejren. 

- Offentligheden kan få for øje at optage vores p-pladser ifm. koncerter, internationale såvel som nationale kampe, begivenheder, eller slet og ret for at kunne benytte Pilestykket som gratis parkeringsplads for uvedkommende pendlere og øvrige rejsende samt beboere fra nærtbeliggende boligområder.

- Generel belastning af fællesområder af uvedkommende, konkret A/B Lejrens Beboerhus’ område og øvrige rekreative områder.  

- Øget risiko for færdselsuheld: Pilestykket samt eksisterende fortov har med dens trange størrelse ikke kapacitet til at imødekomme større trafikbrug- og gener.

- AB Lejren har brugt et betragteligt beløb på gadebelysning samt vedligehold herom, idet KK insisterede på at b.la. Pilestykket er en privatvej. Det vil derfor indenfor rimelighedens grænser, være forventeligt at ved opretning af offentlig gennemgang, modtager AB Lejren refundering fra KK for ovenstående omkostning.  

_______________________________________________________________________

Har du ikke mulighed for at underskrive online, er der mulighed for oprettelse igennem undertegnede. 

Jeg har derved brug for følgende: 

1. Navn. 
2. Adresse. 
3. Postnummer, samt by.
4. Mailadresse. 
5. Håndskrevet underskrift. 

Afleveres i postkassen på Pilestykket 8, 2450 København SV. 

Undertegnede 

Andrea Vrac Christensen 
Pilestykket 8, 2450 København SV.  


Andrea Vrac Christensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Andrea Vrac Christensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...