Nej tak til kæmpe GRUSGRAV øst for Kragelund & Øster Snede

https://grusgravnejtak.dk/

 

Vi, borgere omkring den planlagte grusgrav, ønsker at protestere imod “forslag til nyt råstofområde i Råstofplan2020,

“Råstofgraveområde Kragelund, Hedensted Kommune”.

Det vil belaste vores skoleveje og byområder, med
en meget stor mængde tung trafik, og medføre støj, støv og usikre trafikforhold i området i mange år.

Vi ønsker at vores område er attraktivt at bo og bosætte sig i og mener at en kommende grusgrav vil hindre dette.

Underskriftsindsamlingen vil blive brugt i forbindelse med høringssvar til Region Midt (senest d.1/9 2020) og i forbindelse med at grusgraven skal diskuteres i Hedensted Kommunes Tekniske udvalg d. 11/8 2020 og behandles på det efterføgende byrådsmøde.


Borgergruppen mod grusgrav i Kragelund/Øster Snede    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Borgergruppen mod grusgrav i Kragelund/Øster Snede tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...