Nej tak til højhuse i Støvring Ådale

Underskriftsindsamling imod Rebild Kommunes forslag til lokalplan 312 og designmanual for centerområde i Støvring Ådale m.m.

Den nye lokalplan giver nu mulighed for højhuse på op til 7 etager (23 meter), som indeholder beboelse med altaner, ligeledes ligges der op til tagterrasser. Disse byggehøjder er ude af proportioner med den omgivende by og vil skæmme byen. I praksis vil byen fremadrettet blive delt af en mur af lejligheder.

De foreslåede byggehøjder vil give væsentlige gener, for omkringliggende boliger og bymiljø. Her tænkes specielt på skygge- og indkigsgener, da der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til eksisterende lav bebyggelse omkring området, hvad angår højder og afstande. Vidste I, at flere grunde på de to østlige runddele ikke vil have aftensol efter kl. 20 om sommeren? Ligeledes kan man frygte for, at Børnehuset Kronhjortens legeplads henlægges i noget nær konstant skygge.

Da vejene Kronhjorten og Rådyret blev udstykket gav den gældende lokalplan 235 mulighed for en byggehøjde på maksimalt 12 meter – det er altså næsten en fordobling i nogle byggefelter, og Kommunen vurderer, at det ikke er en væsentlig ændring.

Man har valgt at reducere antallet af p-pladser pr. lejlighed og erhvervslejemål. Men har I oplevet det trafikkaos der kan være ved læger og sundhedscenteret i dag? Det er ikke holdbart. Løsningen er så at søge dispensation og fælde fredsskov. Det er dog ikke garanteret, at man får lov. Der bliver ligeledes projekteret alt for lidt cykelparkeringer – 50m2 fitnesscenter kræves der kun én cykelparkering.

Stien fra Børnehuset Rådyret til Kronhjorten og videre helt op til Odderen bliver sløjfet. Denne sti, mener vi, at Ådalene har vundet hævd på, eftersom stien er blevet benyttet i over 40 år. Desuden er denne sti i dag en sikker trafikvej, som sikrer at såvel motionister som børn kan færdes sikkert i Ådalene. Vi vil beholde denne sti som binder hele området sammen.

Slutteligt er vi stærkt utilfredse med, at der ikke gives en garanti på, at der reelt kommer en cykel/gangbro over banen, som kan forbinde den nye bydel med Jernbanegade. Vi mener, at denne er essentiel og bør være det varetegn som binder Støvring sammen. Vi har ikke brug for en høj mur – vi har brug for sammenhæng og let, uhindret transport mellem bydelene.

Den nuværende lokalplan giver i stedet et markant brud mellem parcelhusene i Ådalene og Støvrings centrum, da de mange etagemeter vil udgøre en visuel mur. Vi er ikke imod fortætning af byen eller nyskabelse, men det må kunne gøres under større hensyntagen til Støvrings nuværende byform og de mange nyetablerede parcelhusområder.

Et passende kompromis kunne være 3-4 etager, som også ses i resten af Støvring, med en placering op imod banen og nedtrapning af etagemeter hen imod eksisterende byggeri.

Hjælp os med at appellere til, at man tager hensyn til Støvring og ikke lader sig blive forblændet af udsigten til et præstigebyggeri. Lad os gøre en indsats for at sikre, at Ådalene ikke bliver en hovsa-løsning, som for altid vil være et varetegn for hensynsløs byplanlægning. 

Sæt din underskrift, og sig "Nej tak til højhuse i Støvring Ådale".


Chris Conradsen - På vegne af arbejdsgruppe med deltagelse fra grundejerforeningen Rådyret og beboere    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Chris Conradsen - På vegne af arbejdsgruppe med deltagelse fra grundejerforeningen Rådyret og beboere vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...