Nej tak til byggeri i det naturskønne Resen i Silkeborg

 

Hvad siger du nej til med din underskrift:

 

Nej tak til byggeri i det naturskønne Resen i Silkeborg.

 

 

 

Jeg siger nej tak fordi:

  • Først og fremmest så ødelægges et naturskønt område i Gødvad med kulturhistorisk værdi og morænelandskab dannet under den seneste istid. Sammenhængende natur, og de dyr der lever her, herunder fredede vandsalamandere, padder og flagermus risikerer igen at måtte vige pladsen for stangbyggeri i Silkeborg.

  • Adgangen til det nye boligområde skal ske via Gøteborgvej, hvor de nuværende beboere må affinde sig med, at op mod 3100 biler dagligt skal køre på villavejen såfremt lokalplanen vedtages.

  • Antallet af række- og kædehuse er de seneste år eksploderet og vi har ikke brug for flere i Silkeborg Kommune. Faktisk er antallet af private udlejningsmål i form af række- og kædehuse mere end seksdoblet i kommunen siden 2010.

  • Balancen mellem ejere og lejere forskydes i området. Dette har betydning for den lokale forankring i Gødvad, idet lejere oftere flytter.

  • Kapaciteten i områdets daginstitutioner er presset. Selvom der er pasningsgaranti, er det ikke sikkert, at man kan blive tilbudt pasning lokalt.

  • Afstrømningen af vand til Gudenåen må forventeligt øges, når overfladen befæstes med bolig og asfalt. Dette kan få betydning for frekvensen af oversvømmelser ved fx Svostrup Kro

 

 

 

Husk at bekræfte din underskrift via din mail!

 


Bevarelse af naturen ved Resen    Kontakt forfatteren af dette andragende