Nej tak til byggeri i det åbne landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt

Kommunalbestyrelsen har igangsat en proces, hvor der skal skabes mulighed for byggeri i det åbne landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt.

Bebygges disse områder vil det have store konsekvenser: 

  • Naturen forsvinder 
  • Landsbyerne forsvinder. De bliver til et stort villakvarter 
  • Der kommer et betydelig pres på infrastrukturen både til Allerød og Hillerød

Underskriftsindsamlingen er en tydelig markering af, at borgerne i Hammersholt og Ny Hammersholt ikke ønsker byggeri i det åbne landskab.

Markerne omkring Hammersholt og Ny Hammersholt er landzone og kan dermed ikke bebygges, men det kan ændre sig med den kommende kommuneplan.

Kommunen har inviteret til dialog om landsbyvisioner, som skal indgå som en del af kommuneplanen. Brødeskov lokalråd var vært ved to dialogmøder, som blev afholdt den 13 juni 2023 og den 24 november 2022. På møderne var der en klar stemning mod byggeri på de åbne områder omkring Hammersholt og Ny Hammersholt. Brødeskov Lokalråd fremsender i efteråret deres forslag til en landsbyvision for områderne Hammersholt og Ny Hammersholt. Landsbyvisionen skal efterfølgende endelig vedtages af byrådet. 

Primo november vil vi opgøre underskriftindsamlingen og fremsende den til kommunalbestyrelsen, sådan at den indgår i deres arbejde med den kommende kommuneplan. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Ann Tøndering tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...