NEJ TAK TIL AFGIFTER TIL SNESCOOTERE

Dette er elektronisk underskrift indsamling IMOD indførsel af afgifter til snescootere i Grønland.

 

Lovforslaget indebærer, at snescootere og entreprenørmaskiner omfattes af afgiftspligten på lige fod med øvrige registreringspligtige motorkøretøjer og motorcykler. Den nugældende afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, der alene anvendes erhvervsmæssigt af fåre- og rensdyrholdere på deres bedrifter, foreslås samtidig afskaffet, da bestemmelsen er svær at administrere i praksis. Efter Naalakkersuisuts opfattelse bør registreringspligtige snescootere og entreprenørmaskiner i afgiftssammenhæng behandles tilsvarende øvrige registreringspligtige motorkøretøjer og motorcykler.

 


Maannguaq Philip Lauritzen    Kontakt forfatteren af dette andragende