NEJ TAK TIL 8 KÆMPE VINDMØLLER VED BOGØDÆMNINGEN I NAKSKOV FJORD

Vi fortsætter underskriftindsamlingen! Selvom om høringsfristen i denne omgang er overstået, så fortsætter vi til projektet er væsentligt ændret eller fjernet.vindmoeller1.jpg

Vi er glade for alle delinger, men din underskrift gør en forskel!

Vestlolland og Nakskov Fjord bærer i forvejen stor del af ansvaret for den grønne omstilling. Dette ses blandt andet ved de mange vindmøller, som er tydelige og synlige fra fjorden. Det påvirker naturligvis landskabet, og vi har i stigende grad bekymret os over påvirkningen af Nakskov Fjord, hvor vi nærmest er omgivet af store vindmøller hele vejen rundt.   

Nu planlægger Lolland Kommune, HOFOR og 3 lodsejere så at opsætte yderligere 8 stk. 150 meter høje vindmøller i 2 rækker umiddelbart syd for Nakskov Fjord kun 80 meter fra Natura-2000 området. Det bliver en knapt 1,7 km lang "mur" af vindmøller i den eneste retning, hvor Nakskov Fjord endnu ikke er landskabeligt påvirket af store vindmøller. Nu siger vi for første gang STOP. Nu kan Nakskov Fjord ikke bære flere vindmøller.  

Vi kræver, at det nuværende projekt tilpasses, så det tager hensyn til Naturpark Nakskov Fjords natur, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier.  

Herunder at:

Projektet først og fremmest lever op til lovens krav om, at der skal være mindst 28 gange totalhøjden til eksisterende vindmøllegrupper. Med dette menes de 3 store vindmøller ved Saunsø Vig og Kappel Møllerne, der ifølge kommunens egen lokalplan ikke skal opfattes som normale vindmøller, men som et kraftværk.

Kommunen skal dernæst leve op til lovens krav om, at den landskabelige påvirkning af vindmøllerne er u betænkelig, hvis man er inden for de 28 gange totalhøjden.

At der udarbejdes en ordentlig Visualiseringsrapport med visualiseringer fra mange flere steder i og omkring Nakskov Fjord. Ved den nuværende rapport er fotos taget en usædvanlig diset dag, billederne er slørede og man kan ikke se den landskabelige påvirkning, da næsten alt står sløret eller man har fotograferet bag træer. Desuden kræver vi, at de eksisterende og påtænkte vindmølleparker vises i sammenhæng fra forskellige vinkler. Den nuværende rapport lever ikke op til de generelle standarder for en visualiseringsrapport.

At kommunen forholder sig til landskabsanalysen på deres egen hjemmeside, som fraråder opstilling af vindmøller i det værdifulde inddæmmede landskab syd for Nakskov Fjord.

At der udarbejdes en seriøs Naturkonsekvensvurdering, der baserer sig på fugletællinger gennem mindst 3 år. Tællinger gennem et halvt år en usædvanlig mild vinter og uden for yngletiden er useriøs, så konsekvensen for fuglene i Natura 2000 området er ikke belyst tilstrækkeligt, hvorfor rapporten må afvises. Vi anbefaler, at man ved samme lejlighed overvåger, om der i nærområdet til de påtænkte vindmøller foregår forfølgelse af fuglene på udpegningsgrundlaget.

Det er vores holdning, at der maksimalt kan stå 3 vindmøller på en linje parallelt med møllerne ved Saunsø Vig, på størrelse med disse og med et størrelsesforhold mellem rotor og tårn som disse.  

Læs mere om de påtænkte vindmøller med høringsfrist 29 marts 2021: 

https://www.lolland.dk/politik/hoeringer/tmm-hoeringer/hoering-af-forslag-til-lokalplan-360-131-for-8-vindmoeller-ved-bogoe-inddaemningen 


Asger Knudsen - formand for Nakskov Sejlklub    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Asger Knudsen - formand for Nakskov Sejlklub tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...