NEJ TAK TIL 8 KÆMPE VINDMØLLER VED BOGØDÆMNINGEN I NAKSKOV FJORD

Vi fortsætter underskriftindsamlingen til projektet er væsentligt ændret eller fjernet.vindmoeller1.jpg

Vi er glade for alle delinger, men din underskrift gør en forskel! 

Vestlolland og Nakskov Fjord bærer i forvejen stor del af ansvaret for den grønne omstilling. Dette ses blandt andet ved de mange vindmøller, som er tydelige og synlige fra fjorden. Det påvirker naturligvis landskabet, og vi har i stigende grad bekymret os over påvirkningen af Nakskov Fjord, hvor vi nærmest er omgivet af store vindmøller hele vejen rundt.  

Selvom Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet allerede én gang har afvist projektet, så planlægger Lolland Kommune, Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og 3 lodsejere stadig at opsætte 8 stk. 150 meter høje vindmøller i 2 rækker umiddelbart syd for Nakskov Fjord kun få meter fra Natura-2000 området. Det bliver en knapt 1,7 km lang "mur" af vindmøller i den eneste retning, hvor Nakskov Fjord endnu ikke er landskabeligt påvirket af store vindmøller.

Vi kræver, at det nuværende projekt tilpasses og kommunen lever op til sit planmæssige ansvar, så projektet tager hensyn Naturpark Nakskov Fjords natur, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier samt naturligvis borgerne i området. 

Herunder at:

Projektet først og fremmest lever op til lovens krav om, at der skal være mindst 28 gange totalhøjden til eksisterende vindmøllegrupper. Med dette menes de 3 store vindmøller ved Saunsø Vig og Kappel Møllerne, der ifølge kommunens egen lokalplan ikke skal opfattes som normale vindmøller, men som et kraftværk.

Kommunen skal dernæst leve op til lovens krav om, at den landskabelige påvirkning af vindmøllerne er u betænkelig, hvis man er inden for de 28 gange totalhøjden.

At kommunen forholder sig til landskabsanalysen på deres egen hjemmeside, som fraråder opstilling af vindmøller i det værdifulde inddæmmede landskab syd for Nakskov Fjord.

At der udarbejdes en grundig og seriøs Naturkonsekvensvurdering, som baserer sig på fugletællinger gennem mindst 4-5 år.

At der udarbejdes en ordentlig Visualiseringsrapport med visualiseringer fra mange flere steder i og omkring Nakskov Fjord. Desuden kræver vi, at de eksisterende og påtænkte vindmølleparker vises i sammenhæng fra forskellige vinkler. Den nuværende rapport lever ikke op til de generelle standarder for en visualiseringsrapport.

Det er vores holdning, at der maksimalt kan stå 3 vindmøller på en linje parallelt med møllerne ved Saunsø Vig, på størrelse med disse og med et størrelsesforhold mellem rotor og tårn som disse. 

Læs mere om de påtænkte vindmøller med høringsfrist 23 marts 2023:

https://www.lolland.dk/politik/hoeringer/tmm-hoeringer/hoering-af-ideoplaeg-til-vindmoeller-ved-bogoe-inddaemningen

Opdateret: 4. marts 2023


Asger Knudsen - formand for Nakskov Sejlklub    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Asger Knudsen - formand for Nakskov Sejlklub tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...