NEJ - til tæt og høj bebyggelse ved skole og kirke

Jeg erklærer mig ved min underskrift enig i Sct. Mariæ Skole og Sct. Mariæ Kirkes indsigelser imod, at byggeriet vil være alt for højt med uhensigtsmæssige skyggevirkninger for skole- og kirke. Jeg erklærer mig også enig i, at byggeriet er placeret alt for tæt på skole og skolegård. Det direkte udsyn til skole og skolegård vil kunne virke intimiderende for såvel elever som lærere... Vi er også utrygge ved bygningsfasen i forhold til nærheden til skolebørnene.

Der bliver i planen ikke vist respekt for, at skolen er en undervisningsinstitution og at kirken er en vigtig kulturinstitution.

Lokalplansforslaget med indsigelser - læs her

(Sct. Mariæ Skole og Sct. Mariæ Kirkes indsigelser findes under kommentarer)Lokalplan_billede_red.jpg

 


René Hald Kristensen / Sct. Mariæ Skole og Sct. Mariæ Kirke    Kontakt forfatteren af dette andragende