NEJ-TAK-TIL-HJEMTAGELSER-AF-SPECIALBØRN-I-SYDDJURS

Syddjurs Kommune vil som en besparelse hjemtage et stort antal “specialbørn” fra specialskolerne Firkløverskolen i Mørke (under Randers Kommune) og Djurslandsskolen i Norddjurs Kommune. Det er børn med autisme, ADHD og andre lignende vanskeligheder og udviklingshæmmede børn samt børn med multiple handicaps.

Disse børn går nu på en specialskole og har et specialpædagogisk fritidstilbud, fordi de har store indlærings/sociale vanskeligheder. De skal udover at tage en folkeskoleuddannelse lære sociale kompetencer, lære at blive selvhjulpne og lære at være selvstændige. Det kræver specialviden og erfaring.

Nu vil Syddjurs Kommune hjemtage disse børn og placere dem i et specialskoletilbud, der i dag ikke giver vores børn samme mulighed for indlæring og udvikling som deres nuværende specialskoletilbud giver.

Vi frygter, at hjemtagningen ikke kun rammer vores børn men også mange andre børn i Syddjurs Kommune. For de økonomiske perspektiver i hjemtagningen er store og vil kunne medføre en domino effekt som kan ramme mange børn på hhv. Pindstrupskolen, Ådalsskolens specialklasse samt andre specialklasser i Syddjurs. Disse skal afgive deres nuværende plads og skal i yderste konsekvens direkte retur og inkluderes i deres stam klasse på den lokale skole i deres skoledistrikt. Altså en lokal klasse, hvor de netop har gået før og ikke har kunnet fungere i. Tilmed er det sandsynligt, at Firkløverskolen i Mørke lukker, da en stor del af eleverne netop kommer fra Syddjurs Kommune. Vi håber på at vi kan råbe politikerne op – for i denne sag er vi forældre ikke blevet hørt.

Vi mener, at byrådet i Syddjurs Kommune også glemmer alle de personlige og familiemæssige konsekvenser, som en hjemtagelse af vores børn vil få. Der ser udelukkende ud til at være tale om økonomiske besparelser, der ikke tager hensyn til de ramte børns vanskeligheder. At flytte et barn med for eksempel autisme eller ADHD medfører en meget lang omstillingsperiode. Mange af disse børn har brugt adskillige år på at opnå den tryghed ved de mennesker, rutiner og fysiske rammer, der omgiver dem på skolen til hverdag og giver dem mulighed for læring.

Vi frygter, at vores børn bliver sat alvorligt tilbage i deres udvikling på et kritisk tidspunkt i deres liv. De skal starte forfra med at lære rutiner og bruge en masse energi på det – energi som de kunne have brugt på at indlære nye kompetencer. Årene i folkeskolen er netop en periode, som er altafgørende for, om disse børn vil ende med at blive en byrde eller en ressource for samfundet.

Støt os i vores sag for at få Syddjurs Kommune til at stoppe disse hjemtagelser.

Skriv under på at de planlagte hjemtagelser skal droppes.


Gruppen "Forældre til specialbørn på Djursland"    Kontakt forfatteren af dette andragende