Nej Tak til midlertidig adgangsvej til Mørkhøj Erhvervskvarter

Hjælp os med at sende et klart signal til Gladsaxe Kommune om at vi ikke ønsker mere trafik i Mørkhøj. 

Baseret på Gladsaxe kommunes planer om åbne midlertidigt op for trafik imellem Mørkhøj og Mørkhøj erhvervskvarter, i forbindelse med etablering af den fremtidige letbane - ønsker jeg ikke at der åbnes op for endnu mere trafik igennem vores bolig område, herunder Mørkhøjvej, Oktobervej, Septembervej, Juni Alle, Rybjerg Alle, Julivej, Augustvej osv.

Citat: "Erfaringsmæssigt vil arbejdet med etableringen af letbanen i krydset stå på i op til 12 måneder." - ".. byggeriet forventes at gå i gang i 2018 og vare frem til 2024"

--------------------------------------

Kilde: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer_og_debatter/ny_midlertidig_adgangsvej_til_moerkhoej_erhvervskvarter

Offentlig høring frem til den 10. juli 2017

Hvis du ønsker at deltage i høringen med kommentarer til projektet, kan du skrive til By- og Miljøforvaltningen på veje@gladsaxe.dk. Hvis du har opklarende spørgsmål til projektet er du desuden velkommen til at ringe på telefon 39 57 58 73. Kommentarer til projektet modtaget senest d. 10. juli 2017 vil indgå i den politiske behandling af sagen.

Projektet vil sammen med referat fra borgermøde og alle modtagne høringssvar blive behandlet af Trafik- og Teknikudvalget. Udvalgets dagsordener samt bilag kan ses på kommunens hjemmeside.

--------------------------------------

Baggrund for denne underskrift indsamling:

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer_og_debatter/ny_midlertidig_adgangsvej_til_moerkhoej_erhvervskvarter 

https://www.facebook.com/gladsaxekommune/?fref=nf