medborgerhusetToftebjerg

Medborgerhuset Toftebjerg i Them er et sted med stor aktivitet, mange gode tiltag og en stor brugergruppe som er glade for stedet. Der har i mange år været planer om at huset skulle renoveres og give mere nutidige rammer for husets aktiviteter samt at få bla biblioteket ind under samme tag. Under de aktuelle forhandlinger  om Kommunens budget 2013 og investeringsplaner for de følgende år ser det  desværre ud til, at politikerne endnu en gang er ved at udskyde om- og  udbygningen af det  eksisterende  Toftebjerg Medborgerhus i Them. Kultur- og fridsudvalget havde ellers på deres  møde i maj stillet i udsigt, at man ville afsætte  1 mio. til projektering i 1914-15 og 10  mio. til første fase af byggeri i 2016. Oprindelig var der afsat beløb hertil  allerede i 2013 og 2014, men der kunne man ikke finde midler til i budgettet.  Derfor er svært at forstå, at man nu igen vil skubbe projektet ud i en uvis  fremtid. Der er på nuværende tidspunkt afsat 400.000 til år 2016!

Vi indsamler underskrifter imod Økonomiudvalgets beslutning om at nedprioritere Kulturhusprojektet ved Medborgerhuset Toftebjerg.