Med min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg bakker op om borgere i Gadstrup skoledistrikt og ønsker at bevare Gadstrup SFO i de nuværende SFO lokaler - samt at bevare 0. – 10. klasse på Gadstrup sko

Konsulentvirksomheden under Kommunernes Landsforening (KLK) har udarbejdet et oplæg til Roskilde kommune der anbefaler besparelser der kan forringe Gadstrup SFO og skole kraftigt. 

Anbefalinger fra KLK peger på en besparelse ved dels at 7. - 10. klassetrin flyttes til Dåstrup/Viby og dels at SFO flyttes fra nuværende bygninger ind på Gadstrup skole. Dette reducerer Gadstrup skoledistrikt til kun at have indskolingsklasser fra 0. - 6. klassetrin, samt til at miste de nuværende fysiske rammer for Gadstrup SFO. 

Analysen påpeger også at børn fra 7. – 10. klasse ikke tilbydes befordring. Infrastrukturen imellem Gadstrup og Dåstrup/Viby er svært trafikeret af alm. og tung trafik og der forefindes ikke cykelstier og belysning. 

Flytningen af SFO til skolens lokaler blev drøftet i maj 2016, hvor Skole – Børneudvalget nedlagde forslaget, da forældrene i Gadstrup var modstandere af forslaget, samt at der ikke er de nødvendige fysiske rammer til etablering af Gadstrup SFO i Gadstrup skole’s lokaler. Der er ikke noget der har ændret sig siden.  

Besparelserne kan have en enorm indflydelse på dagligdagen for borgere i Gadstrup skoledistrikt. De rammer der gør, at det er attraktivt at bosætte sig og etablere familie i Gadstrup og omegn, kan forringes kraftigt.


Karin Lyngholm Bille Nielsen - på vegne af borgere i Gadstrup skoledistrikt    Kontakt forfatteren af dette andragende

Facebook