Loveforslag til ændring af hundeloven!

 

Lovforslag til ændring af hundeloven!

For at ændre på hundeloven, bliver vi nød til at stå sammen, og komme med et nyt og positivt forslag, vi kan forslå politikerne som en mulighed for et  frisk pust, og at se på sagen med nye øjne!
Det er ikke den enkelte hund eller race som er problemet, men derimod at folk der anskaffer sig hund, ofte ikke er klædt på til at forstå hundens sprog, behov eller adfærd, hvilket kan resultere i nogle store problemer og væmmelige episoder.
Dette forslag vil sikre at ingen hunde ejere eller hunde race vil blive sat i en urimelig og uretfærdig bås, og at alle hunde ejere og hunde er sikret de samme rettigheder også de der går under betegnelsen muskelhunde, og at ingen bliver overfaldet hverken verbalt eller fysisk.
At ændre tingene når skaden er sket, er ikke det  vi skal kæmpe for, i stedet lad os kæmpe for at lave en forbyggende lov, der hindre at vores hundes liv, kommer i fare.

En lov der klæder folk på, til et liv med hund.

1-  Lovpligtigt kørekort/Hundekort!

Folk der ønsker sig hund, skal gennemføre et obligatorisk kursus, hvor man lære det grundliggende i at holde hund, samt hundens adfærd og behov, et kursus der skal  være  bestået inden anskaffelsen af hund.
Anskaffer man sig alligevel uretsmæssigt hund, sikres der bødestraf til forholdet er ordnet.

2-  Hvalpe og ung hunde kursus!

Anskaffer man sig en hvalp eller ung hund, skal det også her være obligatorisk at gennemføre kursus og efterfølgende kunne fremvise bevis på dette.
Fra hvalpen eller ung hunden, er kommet til hjemmet, må der maksimum gå 60 dage til man påbegynder kursus.

3-  Voksen hunde kursus!

Anskaffer man sig en voksen hund, er det også her, obligatorisk at starte på kursus og at kurset bliver tilmeldt inden 60 dage!

Formålet med disse tre lovforslag, vil være at forberede den eller  de  kommende hunde ejere,  på et langt , godt og sikkert liv, for vores fantastiske fire benede familie medlemmer, og alle involveret.

Dertil kommer avlers ansvar!

Som opdrætter har man, hvad end det er med eller uden stamtavle, et stort ansvar for at sikre at vores opdræt kommer sikkert ud i verden.
Som avler er vi pålagt at gennemføre et lovpligtigt kursus, dette er ikke tilfældet hvis man avler uden stamtavle, derfor foreslår jeg også følgende:

1- Alle der avler, og dette er ligegyldigt mængden af kuld der bliver sat i verden, eller om det er med eller uden stamtavle, vil blive oprettet som avler, der skal gennemføre og bestå et lovpligtigt kursus.
Dette er  for at sikre at avler både er forberedt på hvad det kræver at have hvalpe, men også på samme tid at være i stand til at guide køber i rette valg af hund.
På samme tid vil avler blive ført ind i et register, der sørger for, at hver kuld vil stå opført under avlers navn, dette er også gældende for blandings hunde.

Det lovpligtige hundeholder kursus, er det eneste kursus man som avler er pålagt at gennemføre, og de førnævnte registre vil være offentligt tilgængelige som en mulighed  at komme problemet med hvalpe fabrikkerne til livs, og for at sikre en god start på livet og den bedste vældfærd for hvalpene.

2- Avles der alligevel uden gennemført kursus, vil jeg forslå dagsbøder at blive pålagt avler, til forholdende er i orden.

3- Sælges der til købere som ikke har gennemført og bestået det lovpligtige Kørekort/Hundekort, forslår jeg også her, at bøder udstedes og at efter 3 bøde, fratages retten til at avle.

4- Købes der hund af avler der ikke kan fremvise bevis for gennemført og bestået  lovpligtige kursus, udeles bøde til både køber og sælger.

5- Behovet for Klubber specielt til træning af de racer af hunde, der går under betegnelsen muskelhunde, vil blive mødt, så folk med hunde af disse racer, vil få den nødvendige træning og forståelse for hundens adfærd og behov, således at de kan indgå på lige fod med hunde af alle racer.
Hertil forslår jeg, at en speciel uddannelse udvikles, til fremtidige trænere af disse racer.

6- Forbudslisten skal fjernes, der er ingen beviser for at hunde der er opført her, er mere farlige end andre racer.
Heraf har mange hunde der ikke står på listen, måtte lade livet, samt er der ved nogle af de hunde som er på listen, ingen episoder registreret.

7- Politi folk der er sat til at arbejde med disse hundesager, skal også gennemføre og bestå et dertil lavet kursus, som vil give dem den nødvendige kompetence, så den rette forståelse, og respekt for alle de involveret vil blive sikret.


8-Jeg forslår en mærknings ordning, der har samme formål som de fleste mærknings ordninger, nemlig at sikre købere, at hunden er blevet avlet under de rette forhold, og at avler har gennemgået de rette kurser og derfor besidder den rette ekspertise det da kræves for rette opdræt

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Christina Nielsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook