LØSLAD POLITISK AKTIVE KURDERE NU! & Release political Kurds now!

I et land som Danmark, der ellers bliver kaldt for foreningernes land oplever jeg som kurder, at mine demokratiske rettigheder, herunder retten til at organisere sig i foreninger bliver truet i den seneste tid. 7 af vores politiske aktive venner, som medlem af Dansk Kurdisk Kulturcenter anklages i dag for alvorlige handlinger og de behandles af dansk retssystem som terrorister. Med denne underskrift erklærer hermed jeg min fulde støtte til disse venner samt at jeg hermed erklærer mig medskyldig i de handlinger, som de anklages for.

 

Release political Kurds now!

In a country like Denmark, which is also known as the land of union, I, as a Kurd, have experienced that my democratic rights, hereby the right to organize in unions, have recently been threatened. 7 of our political friends, who are members of the Danish Kurdish Cultural Center, are today accused for serious actions and are treated by the danish legal system as terrorists. With this signature, I hereby declare my full support to these inprisoned friends and I also declare myself as guilty in these actions, which they have been accused for.