LETBANESTOP VED DEN PERMANENTE I RISSKOV

Århus_letbane2.jpg

Vi opfordrer til at stoppestedet genåbnes, og at der etableres rejsekortlæser på trinbrættet.

Den_permanente.jpg 

LETBANESTOP VED DEN PERMANENTE BADEANSTALT I RISSKOV

 

Stedet, ved vandet inde i skoven har været et udflugtsmål i 139 år.

Det er badeanstalten, skoven, ishuset og restaurant Sjette Frederiks Kro, vi valfarter til.  

Badeanstalten er åben både vinter og sommer. Om sommeren for offentligheden og om vinteren for Vinterbadeklubbens tæt på 9.500 medlemmer.

Der er i dag ingen mulighed for at komme til Den Permanente, ishuset, skoven eller kroen med offentlige transportmidler. Stoppestedet for toget blev lukket 2005. Nærmeste busstoppested er ved Marienlund, 1,3 km. fra Den Permanente

Man kan kun besøge Den Permanente gående, på cykel eller i bil.  

Rigtig mange kører her til i bil. Parkeringspladsen ved Sjette Frederiks Kro og skoven er MEGET overbelastet. Sikkerheden kan være nedsat, da redningskøretøjers adgang ad Salonvejen kan være blokeret af parkerede biler.

En offentlig transportmulighed, som Letbanen, vil aflaste skov og P- plads for kørende og parkerede biler, Derved højnes sikkerheden og luft- / støjforurening mindskes

Ikke alle kan gå, cykle eller har økonomi til bil. Uden offentlig transportmulighed er nogle borgere udelukket fra at bruge dette offentlige sted. 

Et Letbanestop vil sammen med kommunens kommende etablering af ramper og handicaptoiletter øge tilgængeligheden til vandet, badeanstalten og skoven betydeligt for bevægelses-, synshandicappede og ældre.

Skoleklasser, institutioner og motionerende vil kunne tage på tur til skoven og vandet med et letbanestop.

Rigtig mange mennesker bruger dette rekreative område, og mange flere vil gøre det i fremtiden, da Århus vokser med flere tusinde borgere hvert år.

Snart indvies Den Blå Rambla fra Tangkrogen til Den Permanente. Dermed endnu et udflugtsmål til Den Permanente som, uden letbanestop, er vanskeligt tilgængelig.

SKRIV UNDER senest den 15. juni. Herefter afleveres underskrifterne til bestyrelsesmedlem i Aarhus Letbane I/S, Rådmand Kristian Würtz (S)  

Deltag i Facebookgruppen Letbanestop ved Den Permanente 

Den 15.5.2017

Viggo Jonasen, Risskov, viggojonasen@gmail.com,Tlf. 61712219,     -        Margrethe Bennike, Århus C, margrethe@bennike.net,Tlf.  20640611     -        Thorleif Hansen, Skødstrup, th@nordic-compliance.dk, Tlf. 51572380      -   Solveig Munk, Århus,  128747@gmail.com,Tlf. 40268747                                                                                                                                                                                                                                                                

Anbefales af:                                                                                     

 

Vikingeklubben Jomsborg                                  

Kollektivt Trafikforbund, Aarhus

Nørrestenbro Beboerforening