Underskriftsindsamling mod meterfordeling af laksekvoten i Ribe Å

Sig NEJ TAK til meterfordeling af lakekvoten i Ribe Å.

I Ribe Å fordeles laksekvoten i 2017 efter den såkaldte meterfordeling. Det betyder, at de enkelte foreninger får tildelt et antal laks, der må hjemtages baseret på hvor mange meter åbred de har fiskeretten til, ud af den samlede kvote, der er til rådighed for Ribe Å.

Når der fordeles efter meterfordelingen, så tæller 1 meter åbred ved Immervad bro (Hvor åen er få meter bred) lige så meget som en meter åbred i Ribe Vesterå (hvor åen er 40 meter bred). Denne fordeling afspejer ikke den biologiske fordelings af laks i vandløbet. Ved at se på fangstatistikker for de seneste år så udgør fangster i Ribe Vesterå ca. 70% af samtlige fangster og dermed fanges der ca. 30% i resten af Å systemet tilsammen. Det selvom Ribe Vesterå kun udgør 13 % af det samlede åsystem.

De seneste par år har der været en fælles kvote, som alle fisker på, og en mindre rest kvote, som er forbeholdt de øverste dele af vandløbet. I andre åer som f.eks. Skjern å fiskes der på en 90% fælles kvotes og de resterende 10% er fordelt på bestemte zoner, og Sydvestjysk Sportsfiskerforening der netop har indført fælles kvote for hele Kongeåen.

Med din underskrift angiver du, at du er utilfreds med den nuværende meterfordeling, og tilkengiver, at der skal laves en anderledes fordeling fremadrettet. Det kunne være en model som i Skjern Å, Kongeåen eller den fordeling der var gældende i 2016 i Ribe Å.

Skriv under og værd med til at sikker en mere rimelig fordeling af laksekvoten i Ribe Å!

Du kan se den nuværende meterfordeling her: http://www.ribeaasystemet.dk/fish_rapport_view.php

 

Nedenstående lidt om fangstudviklingen i Ribe Å    

Laks – fangstudvikling

Laksefangsterne er nærmest eksploderet gennem de seneste 4 år og der er ingen grund til at tro at udviklingen vil stagnere – tværtimod. I marts 2013 blev der etableret et ”snæbel” stryg rundt om Ribe og i september 2014 blev vandløbsstryget ved Gram slot indviet og forventningen efter disse tiltag ville være at laksen kunne fordele sig i hele å-systemet og derved også blive tilgængelig for langt flere lystfiskere.

I 2013 blev der samlet set fanget 224 laks

I 2014 blev der samlet set fanget 236 laks

I 2015 blev der samlet set fanget 468 laks

I 2016 blev der samlet set fanget 487 laks

Fangstudvikling1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis formodningen om at den frie passage skulle gøre at laksen ville fordele sig anderledes i å-systemet, så skulle den procentvise fangstudvikling gerne afspejle sig i foreningernes procentvise fangstudvikling.

Samlede fangster 2013, 2014, 2015 & 2016 fordelt på de enkelte foreninger

Tabel.jpg

 

 

 

 

Fangstfordelingen har ikke ændret sig efter nedlæggelsen af spærringerne – antallet af fangede laks indikerer at der har været en stor fremgang i antallet af laks, men procentfordelingen indikerer at fordelingen i å-systemet ikke ændres af den grund.

Visuel fordelingsdiagram over samlede fangster – Ribe å-system med fri passage

Lagkage1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Samlede fangster af laks i perioden  2013 til 2016

Tabel_2.jpg

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Ribe Vester Å tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook