Kulturnyheder som en del af nyhedsdækningen på DR og TV2

Kære dig, der arbejder med kunst og kultur i Danmark,
 såvel kunstnerisk som administrativt,
praktisk, teknisk og
pædagogisk.

Update: Samt kære dig, der er kultur-bruger, nyder eller gerne vil oplyses mere om kulturen.       (Ændret 26. sep.)

 

Vi vil med denne underskriftsindsamling samlet opfordre vores nationale TV-stationer (cc vores kulturminister) til at give kulturen en fast plads i Nyhedsfladen. På svensk TV har man “Kulturnyheterna”. Vi mener, at tiden er inde til, at der bliver plads til både sport og kultur som del af nyhederne.
kultur_splash.jpg
Derfor kontakter vi dig! Vi håber, du vil læse nedenstående tekst og, hvis du forhåbentlig er enig med os, skrive under med dit fulde navn og profession indenfor kulturen. Og ikke mindst sende den videre til alle dem du kender indenfor alle de kreative brancher. På den måde håber vi at komme hele vejen rundt. Jo flere underskrivere og jo flere repræsenterede kreative fag vi kan stille op med, jo stærkere vil vi stå, når vi afleverer de mange underskrifter til ministeren, de skrevne medier og vores to store TV-stationer.
Vi lader underskriftsindsamlingen bevæge sig rundt en måned og håber at kunne lukke den med en overvældende tilslutning d. 18. september ´21.

Hermed håber vi også at kunne få indlydelse på det nye medieforlig.

Tak!
Bedste hilsener fra teater- og musikmiljøet.
Sanne Graulund, Ole Rasmus Møller og Christiane Bjørg Nielsen.

lille_kultur1.jpg

Vi opfordrer DR og TV2 til at inddrage kulturen i den daglige nyhedsdækning.

Initiativtagere: sanger & komponist Sanne Graulund, skuespiller & sanger Ole Rasmus Møller samt skuespiller & sangskriver Christiane Bjørg Nielsen.

I vores naboland Sverige er “Kulturnyheterna” et fast, populært indslag på det statslige SVT. Alle ugens hverdage, sommerferien undtaget, er der nyt fra kulturlivet i nyhedsfladen. Det bør vi lade os inspirere af i Danmark, hvor vores to store public service - kanaler kun lejlighedsvist dækker kulturen i nyhedsudsendelserne. Kulturnyheder er ofte henvist til regionale kanaler og magasinprogrammer.

“Sporten” har, som eneste repræsentant fra kulturen, sin egen plads i nyhedsdækningen. Vi mener, at kulturformidling er vigtig for vores fælles fortælling og forståelse og ikke kun der, hvor brugerne i forvejen selv søger den, men for alle - som en del af nyhedsfladen. Vi ønsker os derfor, at Danmarks nationale TV-stationer vil programsætte daglige “Kulturnyheder”, og her forestiller vi os en bred dækning af kulturlivet fra Gedser til Skagen, formidlet af nysgerrige kulturjournalister. 

De fleste danskere er jo kulturbrugere på daglig basis. Det kan være alt fra at deltage i et kulturelt arrangement, læse en bog, gå til skak, se en film eller høre radio i bilen. Kultur er med til at forme os. Den binder os sammen, siger man. Og det fik vi i sandhed bekræftet det forgangne halvandet år, hvor danskerne blev storforbrugere af kultur på de digitale platforme som en direkte konsekvens af ikke at kunne forsamles og mødes fysisk om de kulturelle oplevelser.

Vores samfund omsætter årligt for - og investerer mange milliarder kroner i -  kunst & kultur. Kulturen beskæftiger flere hundrede tusinde kunstnere og kulturarbejdere. For bare at nævne nogle af os:

Skuespillere, sangere, film- og teaterinstruktører, musikere, dansere, koreografer, forfattere og journalister, fotografer og filmklippere, dramatikere, komponister, producere, arkitekter, tegnere og grafikere, kunsthåndværkere, glaspustere, youtubere, radioværter, koncertarrangører, keramikere, billedkunstnere og billedhuggere, designere, scenografer, artister samt kulturarbejdere indenfor kulturarv, museer og medier, sport, idræt og foreningsliv foruden et anseeligt antal som arbejder pædagogisk, teknisk og administrativt med kunst & kultur. Listen er lang, mangfoldigheden stor!

Vi ser det som en forudsætning for den mangfoldige kultur, at vi stiller skarpt på den, og at vi som samfund prioriterer at fortælle om den.  

Svenskerne har erkendt et medansvar for at formidle kulturen ud til forbrugeren. Med dette brev opfordrer vi Danmarks to public service-kanaler til at gøre det samme og inddrage kulturen i den daglige nyhedsdækning.

Brev og underskrifter bliver også sendt til kulturministeren, ikke mindst fordi vi står overfor et nyt medieforlig.

Fra alle os, der arbejder indenfor kunst og kultur.

Kultur grafik John Bau


På vegne af initiativtagerne. Christiane Bjørg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at På vegne af initiativtagerne. Christiane Bjørg vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...