Klimaappel til regeringen og Folketinget

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner er på Dagbladet Informations initiativ gået sammen i en appel til regeringen og Folketinget. De opfordrer til, at der sættes handling bag Danmarks flotte mål om CO2-reduktion – ikke senere, men allerede dette efterår. Nu kan du skrive under og støtte appellen her.
 
 

Appellen lyder:
Folketinget indleder i dag en samling, der får afgørende betydning for vores fælles fremtid. Verden står i en kritisk situation præget af gentagne temperaturrekorder, accelererende afsmeltning af verdens ismasser, ødelæggende brande og oversvømmelser. Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader er ved at glide os af hænde, ukontrollable tipping points i det globale system rykker tættere på. Kun resolut handling på alle niveauer kan afværge katastrofer.
»Klimaforandringerne er vores afgørende udfordring. Og de fremtidige generationer er afhængige af os,« sagde med rette statsminister Mette Frederiksen i sin tale til FN’s generalforsamling i sidste måned.
Vi, der underskriver denne appel til regering og folketing, er bekymrede for, at manglende erkendelse af situationens alvor fører til, at vi gør for lidt for sent for at bremse klimakrisen.
Med klimaloven har I, folkevalgte politikere, forpligtet jer på et ambitiøst mål om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030. Beslutningen aftvinger respekt, giver håb og er allerede ledestjerne i andre lande. Det giver også håb, at regeringens 13 klimapartnerskaber har skabt engagement og en værdifuld pulje af forslag og initiativer fra erhvervslivet. Vi er til gengæld mindre imponerede af den handlekraft, der er fulgt efter, når det gælder at omsætte målet til handling. Klimaloven forpligter til inden året er gået at anvise tiltag, der kan bringe os til 2030-målet, men halvandet år efter ’klimavalget’ er der kun vedtaget politik, der kan bringe os en fjerdedel af vejen.
Regeringens aktuelle Klimaprogram 2020 anviser ingen konkrete nye initiativer med kvantificeret CO2-effekt for de nærmeste år. Man lægger afgørende vægt på teknologier under udvikling, som ventes at kunne bidrage fra omkring 2030, men som man medgiver er behæftet med betydelig usikkerhed. Vi anerkender og støtter de forsknings- og udviklingsprogrammer for CO2-indfangning (CCS og CCU) og for nye klimavenlige brændstoffer (Power-to-X), der nu prioriteres, men vi advarer mod at lade disse ’fugle på taget’ tjene som grund til at undvige beslutninger om andre tiltag med kendte virkemidler, der kan reducere udledningerne inden 2030.
En grøn skattereform, der afspejler ’forureneren betaler’-princippet, er én forudsætning for at sikre de nye teknologiers konkurrenceevne og bane vej for andre grønne investeringer. Men det forudsætter brede CO2-afgifter på markant højere niveau end det, regeringen har signaleret vilje til. Afgifterne skal indfases gradvist på en måde, der tager hensyn til konkurrenceudsatte virksomheder og økonomisk sårbare grupper i befolkningen. Hvis en afgiftsreform ender med et lavt ambitionsniveau og afgifter, der ikke afspejler de sande omkostninger ved klimabelastende aktiviteter, kan årtiers chance for at ’getting the prices right’ være forspildt.
At leve op til klimaudfordringen kræver et nationalt lederskab, der matcher det, statsministeren og regeringen har udvist under coronakrisen. Det bekymrer os, at regeringen ikke tydeligt appellerer til samfundssind omkring den grønne omstilling, og at man viger tilbage for initiativer, der kan stimulere borgerne til at tage del. Ved at betone en falsk konflikt mellem velfærd og klimaindsats risikerer regeringen at undergrave den folkelige opbakning og motivation for at
handle. Samtidig undergraver man tilliden til det politiske system hos den engagerede ungdom, hvis fremtid står på spil, og hvis aktive støtte beslutningstagerne har hårdt brug for. I har lovet de unge at tackle klimaudfordringen – at svigte dem vil være både utilgiveligt og farligt.
Vi appellerer til regeringen og Folketinget om at leve op til egne løfter og befolkningens forventninger om lederskab i klimaets og fremtidens tjeneste. Vi har brug for beslutninger i dette efterår om tiltag, der optrapper indsatsen for elektrificering og energieffektivisering i bygninger og industrier, accelererer en udfasning af fossilbiler, sikrer udtagning af langt flere klimabelastende lavbundsjorde, stimulerer en gradvis opprioritering af landbrugets vegetabilske fødevareproduktion og fremmer udbygningen af vedvarende energi på en måde, der også fremmer lokal deltagelse og opbakning.
Og vi appellerer om initiativer, der overalt i landet stimulerer til aktiv folkelig deltagelse i den omstilling, der skal realiseres lokalt, bæres af fællesskab og næres af menneskers håb til fremtiden. Den grønne omstilling er Danmarks enestående chance for at skabe en ny og bæredygtig velfærdsmodel. Men tiden er knap. Lad ikke muligheden glide os af hænde.

De 139 underskrivere er:
Connie Hedegaard, formand, tænketanken Concito
Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi
Sussi Lillelund, aktivist, Den Grønne Studenterbevægelse
Peter Birch Sørensen professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
Henrik Poulsen, adm. direktør, Ørsted
Mads Nipper, CEO, Grundfos
Mogens Lykketoft, fhv. finansminister (S) og formand FN’s Generalforsamling
Jens Hesselbjerg Christensen, professor, Københavns Universitet
Kim Fausing, CEO, Danfoss
Jacob Andersen, landechef, Vattenfall
Eva Berneke, adm.dir., KMD, formand for Klimapartnerskabet for Service, IT og Rådgivning
Kirsten Brosbøl, stifter af handletanken 2030beyond, fhv. miljøminister (S)
Anders Eldrup, bestyrelsesformand
Anders Vad Dons, CEO og partner, Deloitte
Susanne Westhausen, direktør, Kooperationen
Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
Lasse Bolander, bestyrelsesformand, COOP
Jan Hylleberg, CEO, Wind Denmark
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
Peter Jonsson, adm. direktør, E.ON Danmark
Ritt Bjerregaard, fhv. minister (S) og EU-kommissær
Carsten Høgh, adm.direktør, AURA
Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Jakob Vittrup, adm.direktør, NRGII
Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA
Mads Nørgaard, stifter og ejer, Mads Nørgaard
Sasha Søndergaard-Hearn, aktivist i FridaysForFuture
Mikkel Bogh Direktør, SMK/Statens Museum for Kunst
Casper Kirketerp-Møller, adm. Direktør, Clever
Rasmus Sielemann Christensen, adm.direktør, BOEF
Christian Peter Ibsen, direktør, den grønne tænketank Concito
Hanne Leth Andersen, rektor, professor ph.d., RUC
Lærke Flader, direktør, Dansk Elbilalliance
Monika Skadborg, forperson for Ungeklimarådet
Marianne Eriksen, adm.direktør, NEF fonden
Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning, AAU
Thomas Roland, CSR-chef, Coop Danmark
Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet
Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark
Erlend G. Høyersten, museumsdirektør, AROS
Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet, fhv. overvismand
Birgitte Jensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion-København
Steen Christiansen, borgmester (S), Albertslund
Per Holten-Andersen, fhv. rektor, CBS
Kristian Lausten Madsen, landsformand for Venstres Ungdom
Jørgen Poulsgaard, formand, RAH
Carsten Rahbek, professor og centerleder, Københavns Universitet
Jason E. Box PhD, klimaforsker
Eva Kruse CEO, Global Fashion Agenda
Leon Sebbelin, borgmester (RV), Rebild
Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet
Henrik Garver direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace
Niels Due Jensen, fhv. koncerndirektør, Grundfos
Birgit S. Hansen, borgmester (S), Frederikshavn
Morten Hesseldahl, forlagsdirektør, Gyldendal
Jørgen Rosted, fhv. departementschef
Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør EWII, formand for Center Danmark
Magnus Von Dreiager, landsformand for Konservativ Ungdom
Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Kim Qvist direktør, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Bo Jørgensen, direktør Boligselskabet Sjælland
Chris Borup Preuss, Dansk Ungdoms Fællesråd
Niels Duedahl, adm. direktør, Norlys
Frede Hvelplund, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet
Bo Øksnebjerg, generalsekretær WWF Verdensnaturfonden
Jesper Hjulmand, adm. direktør, Andel
Elsebeth Gerner Nielsen, formand for den danske Unesco Nationalkommission
Jørgen Huno Rasmussen, professionelt bestyrelsesmedlem
Mikael Skou Andersen, professor, Aarhus Universitet
Hans Lehmann, formand for Project Zero A/S, Vice Principal, EUC Syd
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen
Eigil Kaas professor, Københavns Universitet
Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening
Jesper Theilgaard, klimaformidler
Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Aarhus Universitet
Peter Rathje, adm. direktør, Sønderborgs ProjectZero
Caroline Søeborg Ahlefeldt, stifter af bæredygtighedsplatformen Tomorrow
Bo Jellesmark Thorsen, professor, Københavns Universitet
Annette Hartvig Larsen, CEO, Aarstiderne
Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening
Rasmus Stuhr Jakobsen, Executive Director, CARE
Christian Niepoort, CEO, SustainSolutions
Frank Erichsen og Theresa Jessing, Kastaniegaarden
Thomas Meinert Larsen, talsperson for Ansvarlig Fremtid
Henrik Lund, professor i Energiplanlægning, Aalborg Universitet
Vibe Klarup, direktør
Claus Ekman, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
Sofie Lippert, landsforkvinde, SF Ungdom
John Roy Porter, professor, Københavns Universitet
Anders Morten Christoffersen, formand for Verdens Skove
Thomas Becker, direktør, String
Katarina Juselius, professor emerita, Københavns Universitet
Rasmus Willig, forperson for Andelsgaarde
Emil Stigsgaard Fuglsang, vo-founder, Matter
Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
Emmet Feigenberg, sceneinstruktør og teaterdirektør
Kenneth Karlsson, direktør, Energy Modelling Lab
Jacob Jelsing, medstifter, Gubra ApS
Charlotte Skovgaard, adm. direktør, Merkur Andelskasse
Jacob Robsøe, landsformand, Radikal Ungdom
Marie Münster, professor MSO, DTU
Lars Maaløe, chief technology officer, Corti
Helle Munk Ravnborg, forperson, Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark
Jens Hoff, professor, Københavns Universitet
Maria Glæsel, adm. direktør og medejer
Jesper Jespersen, professor emeritus, RUC
Kim Rahbek Hansen, Founder & Farmer
Jonathan Ries, formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi
Jens Friis Lund, professor, Københavns Universitet
Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
Birthe Larsen, lektor, CBS
Laura Liv Weikop, museumsdirektør, ph.d., Museum Midtjylland
Harry Lahrmann, lektor, Aalborg Universitet
Melissa Bech, Co-Founder & Brand Director, BLANCHE
Lars Pehrson, stifter rådgiver for direktionen, Merkur Andelskasse
Mogens Høgh Jensen, professor, NBI, KU
Mickey Gjerris, lektor, Københavns Universitet
Lene Koch, professor emerita, dr. phil., Københavns Universitet
Hubert Buch-Hansen, lektor, CBS
Laura Horn, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Anders Blok, lektor i sociologi, Københavns Universitet
Simon Lægsgaard, formand for Højskolernes Bæredygtighedsudvalg
Christoph Ellersgaard, adjunkt, CBS
Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d, lektor, RUC
Per Homann Jespersen, lektor emeritus, RUC 
Jeppe Johansen, SeniorIngeniør, ph.d., Ørsted
Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator, VedvarendeEnergi
Esther Michelsen Kjeldahl, forfatter og aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse
Decherie Eshøj Østerby, fhv. Institutionsleder
Charlotte Weitze, skønlitterær forfatter
Mikkel Johansen, tømrermester og faglærer
Ole Busck, pens. lektor, Aalborg Universitet
Susan Baca, pens. uv-lektor, Aalborg Universitet
Rune Lykkeberg, chefredaktør, Information.


Dagbladet Information    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Dagbladet Information vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...