Klage over rystende dårlig service hos Post Nord i Danmark

Til Trafikstyrelsen, der skal regulere Post Nord i Danmarks virksomhed

Post Nord har påtaget sig at stå for omdeling af breve og pakker i Danmark. Det har imidlertid vist sig, at selskabet ikke magter at gennemføre den opgave på nogen som helst tilfredsstillende måde. Både breve og pakker ankommer helt rutinemæssigt med store forsinkelser, samtidig med at portoen sættes op. Ufatteligt mange breve og pakker forsvinder sporløst og bliver aldrig fundet eller leveret til den adresse de var tiltænkt. Det er dybt problematisk og undergravende for tilliden til brevsikkerheden at Post Nord ikke magter at løfte den helt fundamentale kerneydelse som er at bringe post fra afsender til modtager i sikkerhed og inden for et rimeligt tidsrum. At Post Nord så samtidig hævder, at de har et tilfredsstillende serviceniveau, er vi virkelig mange kunder, der kan skrive under på ligger meget langt fra vores oplevelser med selskabet. 

Vi vil derfor anmode om, at det bliver indskærpet overfor Post Nord, at de skal leve op til de bestemmelser, hvorunder de reguleres. Det betyder blandt andet, at der ikke må være en fejlrate på mere end 7% og at selv C-breve altså skal bringes ud indenfor fem hverdage. 

Et civiliseret samfund er kendetegnet ved at have et fungerende postvæsen og det har Danmark også krav på. Vi betaler lige nu meget høj porto for en ufattelig ringe service.