Indfør forhåndsgodkendelser på specialer ved psykologisk institut

Modsat hvad der er muligt på psykologisk institut på KU og hvad der er standardprocedure på jura, AU (samme fakultet som psykologi), kan man ved psykologisk institut på AU ikke få sit speciale forhåndsgodkendt (dvs få en skriftlig meddelse om, at specialet som minimum er bestået).

Ikke at få forhåndgodkendelse har som konsekvens, at vi som nyuddannede psykologer må vente på vores specialekarakter, før vi kan få dagpenge. Det kan dreje sig om to måneder eksklusiv juli måned.

Som psykologistuderende ved AU/uddannede psykologer stiller vi os uforstående over for denne forskelsbehandling. Ved at skrive under her, ytrer jeg et ønske om at indføre forhåndsgodkendelser også på psykologisk institut ved AU.

Underskrifterne vil blive printet som PDF og sendt til studieleder Lars Larsen sammen med denne tekst.

PS. Underskriftindsamlingen er forsøgt gennemført en gang før på onlineunderskrift.dk, men indsamlingen gik desværre tabt i forbindelse med at siden har været nede.