Indedørs skateparks til København (Indoor skate parks for Copenhagen)

I København har vi en fantastisk skate kultur. Massere af mennesker dyrker året rundt skating som deres fritids aktivitet, fra stigende antal unge til voskne der alle mødes og deler en fælles passion. Om det er skateboard, rulleskøjter, løbehjul eller BMX så bruger vi alle de samme faciliteter.

Derfor er det bekymrende at der kun er 2 indendørs parker til rådighed i hele det københavnske område.

Jægersborg skatepark i Gentofte
Copenhagen Skate Park på Enghavevej. (Som hovedsagligt er til rådighed for skateboarders, undtagen onsdag hvor alle er velkomne)

Dette skaber enormt press på disse to faciliteter. Derfor mener jeg at vi trænger til flere.

Dette er ikke et forslagt til hvor, eller hvordan skateparken skal være. Dette er blot et opråb i håb om at få skabt en dialog med Københavns Kommune om at få flere indendørs parker til københavn. Jeg håber vi kan finde haller til udøvelse af en sportgren vi alle elsker så vi ikke ender med overfyldte haller. Det kræver ikke meget. En tom hal hvor vi kan få resourcer til at bygge ramper og andre faciliteter op.

Skatefælleskabet er fyldt med folk der brænder for deres passion. Så lad os vise det til kommunen og håbe på at de høre vores stemme.

English version

In Copenhagen vi have a fantastic skate culture. Loads of people engage in skating as a leisure activity year around. An increasing number of young people and adults alike meet and share a common passion. Whether it's skateborad, rollerblading, scooters or BMX, we all use our the same facilities.

It is therefore of of great concern that there are currently only 2 indoor skateparks available in all of Copenhagen.

Jaegerborg skatepark in Gentofte
Copenhagen Skate Park on Enghavevej. (which is mainly only available for skateboarders, except for on wednesday where everyone is welcome)

This creates an immsense pressure on the two facilities during winter times. I therefore believe we need more.

This is not a suggestion for where said park should be or how it should be built. This is an attempt to create a dialogue with Copehagen city hall to look into getting more indoor skateparks to Copenhagen. I hope we can find halls where we can exercise a sport we all love, so we don't end up with overfilled skate parks. It dosen't take much. An emty hal where we can get the resources til built ramps and put op boxes and rails.

The skate community is filled with people who are burning for their passion. So let's show city hall this passion and try to get our voices heard.