Imod nedrivning af Søndergade 25G, Nakskov

Dette er en underskriftsindsamling mod nedrivning af Søndergade 25G og bebyggelse af Urmagerstrædet i Nakskov. De indsamlede underskrifter vil blive leveret til Lolland Kommune inden afgørelse i byrådet i oktober 2014.

-

Bygningen Søndergade 25G i Nakskov er af Kulturstyrelsen fremhævet som en væsentlig del af den lokale kulturarv og er kategoriseret som bevaringsværdig i højeste klasse. Ydermere er bygningen fra 1692 og dermed en af Nakskovs ældste eksisterende bygninger.

Bygningen Søndergade 25G er specielt vigtig fordi den danner et helskabt kulturmiljø omkring den gamle købmandsgård Søndergade 25, som er fredet. En nedrivning af Søndergade 25G samt bebyggelse på selve Urmagerstrædet, kan betyde at fredningsstatus på Søndergade 25 ophæves. Dette vil bygningens dårlige stand taget i betragtning, kunne ende med en nedrivningstilladelse der indebærer den i dag fredede bygning. Dermed vil Danmark være et stykke nationalt kulturarv fattigere.

Det er endvidere vigtigt at understrege, at ejeren af bygningerne har indsendt flere forslag på byggeprojekter til Kulturstyrelsen, som har forkastet alle forslag. Kulturstyrelsen meddeler at der ikke "kan gives tilladelse til sammenbygning med Søndergade 25" som ejeren ønsker. Der ligger pt. ingen afklaring på dette og ejeren ignorerer henvendelser fra Kulturstyrelsen.

Dette betyder at man reelt set, er ved at give nedrivningstilladelse til bevaringsværdige bygninger, til fordel for byggeplaner som ikke kan realiseres.

Sagen har været behandlet i Lolland Kommunes Klima- teknik- og miljøudvalg 24.09.14, hvor alle medlemmer på nær løsgænger Leo Christensen valgte at stemme for en nedrivning af begge ejendomme samt bebyggelse af selve Urmagerstrædet. Dette skete på trods af forvaltningens og Kulturstyrelsens anbefalinger om at bevare stræde og bygninger, og på trods af adskillige indsigelser fra borgere og foreninger.

NakskovNU er pt. i gang med at udarbejde en anmodning om fredning af 25G og gårdmiljøet, da vi ser det som den eneste reelle mulighed for at bevare købmandsgården i sin helhed for fremtiden, såfremt politikerne ikke kan bringes til holdningsændring.

Vi opfordrer desuden alle der vil værne om kulturarven til at MØDE OP TIL DEMONSTRATION MOD NEDRIVNINGEN D. 09.10.14 KL. 17.30 MARIBO GL. RÅDHUS. Vi opfordrer desuden - da byrådsmøder er offentlige - ALLE interesserede til at DELTAGE I BYRÅDSMØDET SOM TILSKUER, NÅR BESLUTNINGEN OM BYGNINGERNES FREMTID TRÆFFES.

-

Nakskov er en af Danmarks ældste købstæder, hvorfor der bør værnes om det middelalderlige præg, der de sidste 50 år er kraftigt reduceret. Dette gælder i særdeleshed enkeltbygninger i bindingsværk, gårdmiljøer og gadeforløb, herunder Søndergade 25G og Urmagerstrædet som helhed.

Urmagerstrædet udgør sammen med Dronningensstræde et smalt forløb lige ned til Nakskov Havn, som er med til at understrege købmandsgårdens tilknytning til denne. Søndergade 25G fuldender indtrykket af en oprindelig købmandsgård fra 1600-tallet.

I forbindelse med landdistriktsminister Carsten Hansens seneste udtalelser, skal provinsområder som Nakskov i fremtiden leve mere og mere af turisme. Erfaringer fra Tyskland viser, at turister søger mod velbevarede bykerner, som man vil kunne tilbyde i Nakskov ved en bevaring af eksisterende ejendomme og stræder som Søndergade 25G og Urmagerstrædet.

Denne mulighed bør ikke aflives ved en nedrivning af de ældste og smukkeste ejendomme i bykernen.

Vi opfordrer folk til at DELE UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN og LÆSE REFERATET fra klima- teknik- og miljøudvalgsmødet d. 24.09.14, som findes på politikerweb i Lolland Kommune: https://dagsorden.lolland.dk/WebPol/SENCHA/fullApp/index.aspx

NB: Denne underskriftindsamling vedrører IKKE det brændte Søndergade 25A.

 

 

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook