Bevar Aalbæk skole!

Imod lukning af Ålbæk skole!

Frederikshavn kommune er i store økonomiske problemer og derfor er der markante nedskæringer på vej. Derfor har Børne- og Ungeforvaltningen indstillet til udvalget, at fem skoler i Frederikshavn kommune skal nedlægges, deriblandt Ålbæk skole.

Vi er imod lukning af Ålbæk skole, da dette vil ødelægge vores fantastiske lokalsamfund. Lukningen af Ålbæk skole ville vanskeliggøre mulighederne for at få byen til at virke attraktiv for andre– Lukningen af skolen ville få folk med børn til at overveje at flytte væk, da 21km til nærmeste skole er fuldstændig uacceptabelt, salg af huse i området ville ikke virke så attraktiv længere og konsekvensen heraf ville være faldende huspriser, vores ellers meget velfungerende butikker ville tabe stort og mange kan risikerer at skulle dreje nøglen om, og drejer de nøglen, ville tabet af turisme være enormt – Ålbæk vil med andre ord ”dø stille hen!”

Hjælp os derfor med at få politikernes øjne op og fortæl dem, at de begår en stor fejl ved at lukke Ålbæk skole. - Vi har brug for din/jeres underskrift!