Høringssvar, Gummerup Skole fra os forældre til tidligere elever

Vi er mange, som troede at løbet var kørt.

I sommers fik vi meddelelsen, at Gummerup Skole/Huset lukker.

Af økonomiske årsager havde skolebestyrelsen anmodet Kommunen om at afvikle Skolen. Årsagen var for få elever til 0.klasse pga. lavt fødselstal og en hel 5. klasse, hvor forældrene har valgt at flytte deres børn til andre skoler.

Det var en trist besked.

Til borgermødet den 18/11 i Køng Forsamlingshus fik vi indtryk af, at skolebestyrelsen har handlet lidt overilet, at nok udviste 2014 et lavt fødselstal, men at det herefter atter steg. Både forældre og andre i lokalområdet troede fejlagtigt, at beslutningen om lukningen var endegyldigt, og derfor har der ingen protester været, hverken fra forældre eller andre.

Vi er mange forældre til tidligere elever på Gummerup Skole, som tidligere har kæmpet mange kampe for at bevare vores skole. Alle kampe har været værd at kæmpe.

Vi har i sin tid valgt Køng/Gummerup/Højrup til, købt vores huse her og valgt Huset Gummerup, fordi det var det nære, der gav værdi for os og vores børn. Fra lille til stor!

Vi tror, at mange unge familier fortsat vælger Køng/Gummerup/Højrup til af samme årsager.

Vores nu store børn husker med glæde deres skolegang. Det har været en tryg tid med mange gode venskaber og oplevelser, som f.eks. koloni på Torø, de legendariske sommerfester for både skole og lokalsamfundet.

Vi ønsker, at der fortsat er liv og fællesskab i vores lokalsamfund og frygter, at dette bliver svært uden skolen.

Vi ønsker, at Assens Kommunen netop styrker vores skole, så forældre i nærområdet vælger den lille folkeskole til, og vi fortsat kan have en aktiv landsby.

5620 Glamsbjerg har brug for tilflyttere. Tilflyttere har brug for det frie skolevalg. Den ideelle valgmulighed her ville være 3 muligheder: Den store folkeskole – Den lille folkeskole – én friskole.

Vi vil gerne opfordre Assens Kommune til at styrke Gummerup Skole fremfor at afvikle den.

 


Jenny Pedersen og Frank Købke, Præstemarken 3, Køng Ulla og Finn Skovsgaard, Byvejen, Køng Jytte Thomsen og Ernst Christensen, Byvejen 50, Køng Lars og Susanne Gehrt Pedersen, Byvejen 43, Køng    Kontakt forfatteren af dette andragende