Hjælp ChangeMakers og Café Kaffegal med din underskrift

En helt urimelig og uretfærdig shitstorm har ramt en ildsjæl og en socialøkonomisk virksomhed !

I uge 11 ryddede TV2 Østjylland næsten hele sendefladen med en række indslag omkring arbejdsmiljøet og forholdene på Café Kaffegal. Disse indslag kan på sigt resultere i, at den socialøkonomiske virksomhed, Café Kaffegal, kan blive tvunget til at lukke.

Det påvirker cafeens nuværende ansatte på særlige vilkår og daglige leder, Brian Sørensen, der igennem 22 år har viet sit liv til at hjælpe psykisk sårbare mennesker i samfundet. 

Blandt de over 300, der gennem tiden har været tilknyttet ChangeMakers og Café Kaffegal, har TV2 Østjylland valgt at være talerør for 13 meget utilfredse, tidligere ansatte. Men hvad med alle de tilfredse ?

Den meget ensidige fremstilling af arbejdsmiljøet i cafeen kunne i lighed med det nærmest forhørsagtige interview af Brian Sørensen lede tanken hen på en skjult dagsorden.

Det rystende billede, TV2 Østjylland tegner af forholdene på Café Kaffegal, svarer meget dårligt til det indtryk, vi gennem mange år har fået som pårørende til ansatte på særlige vilkår (skånejobs & fleksjobs) - og i øvrigt også som gæster i cafeen. Vi hører tvært imod om arbejdsglæde, meningsfyldt arbejde, godt arbejdsklima og en god omgangstone - en inkluderende arbejdsplads, som man gerne anbefaler til andre, og som der desværre er alt for få af.

Støt med din underskrift en god arbejdsplads for psykisk sårbare mennesker.

Og støt ikke mindst Brian Sørensen, så den ildhu og gnist, hvormed han hidtil har arbejdet, ikke slukkes, og Café Kaffegal ikke lukkes af politikerne ved at stoppe løntilskuddene fra de nuværende mange tilfredse psykisk sårbare ansatte på særlige vilkår.

 

Bekymrede pårørende til en del af de nuværende ansatte på særlige vilkår:

Lise Andersen, Søren Kaas Andersen, Lone Kaas, Gert og Helle Jensen, Henrik, Birgth Andersen, Cai-Erik Andersen - bekymrede pårørende