Helhedsplan for Risskov - nej til "Øjenlægens Hus"

HELHEDSPLAN FOR RISSKOV


• Vi skal kunne stole på Kommunens Lokalplaner
• Vi står fast på max 45% bebyggelse langs Ndr. Strandvej
• Vi siger: Nej tak til fortætning
• Vi siger: Ja tak til en Helhedsplan for Risskov


Vi kræver, at der snarest udarbejdes en HELHEDSPLAN for Risskov, så vi kan disponere med tryghed og i tillid til en overordnet og forudsigelig byudvikling.
I 2018 deltog ca. 100 lokale i borgermøde på Strandskolen. Aarhus Kommune ville gerne have samme bebyggelsesprocent på begge sider af Ndr. Strandvej, så bebyg- gelsesprocenten blev aftalt til 45 i stedet for 25%.


I maj 2020 blev der afholdt et digitalt borgermøde, hvor Risskovborgerne blev præsenteret for et overdimensioneret projekt: Ndr. Strandvej 7, “Øjenlægens Hus”. Et byggeri på 47 meters længde, der sprænger rammerne for bebyggelsesprocenten fra 45 til 85% samt højden fra 8,5 til 11 meter, hvilket kræver ny Lokalplan.


Efter borgermødet om ændring af Lokalplan 1149 i maj, kom der 76 indsigelser fra beboerne, der repræsenterer mange flere veje og foreninger, der var imod.
Alle indsigelser har været uden effekt, og rådmanden vil nu sende sagen videre til byrådet.
Vi kræver, at planerne for Ndr. Strandvej 7 stoppes nu !


Flere store byggeprojekter er på vej. Derfor kræver vi en Helhedsplan, så vi kan disponere med tryghed og i tillid til overordnet byudvikling. Det kan ikke være rigtigt at der kan laves en ny lokalplan for en enkelt parcel med voldsom overskridel- se, når andre får afslag på at hæve en garage med 10 cm (aktuelt eksempel).

Derfor beder vi om din underskrift som en støtte til vores krav til Byrådet om udar- bejdelse af en Helhedsplan for Risskov, og at stoppe det overdimensionerede projekt på Ndr. Strandvej 7 nu!

GVF/GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

Grundejerforeningen Vejlby Fed • Jacob Adelborgs Alle 6, 8240 Risskov • 31 36 29 66 • www.gvf-risskov.dk • formand@gvf-risskov.dk

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Øjvind Serup, GVF vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...