STOP! Farlig trafik på Hejredalsvej

Der køres både bevidst og ubevidst meget stærkere på Hejredalsvej, end de tilladte 50 km i timen. Kommunen har fået adskillige henvendelser de sidste 30 år, med ønske om tiltag – men intet er sket.

Der er i særdeleshed behov for fartnedsættende bump, vejchikaner og cykelstier. Trafikken skal tvinges ned i hastighed. Vejen skal være sikker at færdes på, for både fodgængere, cyklister og bilister.

Vi håber på, at vi nu i samlet flok kan få kommunen og politikerne, til at imødekomme vores ønske om tiltag. Vi har netop sendt et brev til kommunen, med opbakning fra Døgninstitutionen Birkebakken, områdets grundejerforeninger, boligforeninger, fællesråd med flere. 

Der bør gøres noget NU, fordi:

  • Hejredalsvej er en skolevej for omkring 350 husstande, hvor vi ser børn cykle på fortovet eller blive kørt i bil til og fra skole - fordi vejen er for farlig.
  • Hejredalsvej-området blev opført i 60’erne og der er dermed et naturligt generationsskifte i gang. Flere og flere unge par og børnefamilier flytter til - dermed flere børn i området.
  • Hejredalsvej og flere af sidevejene bliver helt overset i Skolevejsanalyse, Aarhus Kommune 2010-11, Engdalskolen – dermed er kommunen muligvis ikke bekendt med at vejen er en skolevej for mange.
  • Hejredalsvej er en vej hvor der færdes børn, unge og voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne, som bor på Døgninstitutionen Birkebakken på Hejredalsvej eller Jobkollegiet på Tjørneagervej. Beboerne færdes alene til og fra busstoppestederne, samt tager eksempelvis på gå- og cykelture rundt i området.
  • Hejredalsvej er en vej, der bugter sig, og der er hermed meget dårligt udsyn fra flere af sidevejene. Det er farligt, hvis et køretøj kommer kørende med høj fart på Hejredalsvej.
  • Hejredalsvej giver adgang til et boligområde, men benyttes også som ”smutvej” af mange gennemkørende tunge lastbiler med høj fart, som slet ikke hører hjemme i et boligområde. De skal benytte Ringvejen istedet.
  • Trafikkens høje hastighed på Hejredalsvej, medfører særdeles megen støj for beboerne i de huse, der ligger tæt ved. Målinger viser, at huse og haver ligger i zoner med op til 70 dB trafikstøj. Men Miljøstyrelsen tillader max 58 dB i boligområder. Støj kan give en psykisk belastning, som kan medføre alvorlig sygdom.  
  • Trafikkens høje hastighed kombineret med megen vægt, forårsager desuden vibrationer i husene, til stor gene for beboerne.

 

Vi håber på jeres opbakning og underskrift. For yderligere information kan nedenstående personer kontaktes.

 

Med venlig hílsen

 

Hejredalsvej Gruppen

 

Janni Vestergaard, Hejredalsvej 31, 61656393, jannivestergaard@gmail.com

Mette Kelstrup Madsen, Ligustervej 2, 29386590, kelstrup@icloud.com

 

 

 


Mette Kelstrup Madsen    Kontakt forfatteren af dette andragende