Hasseris, bevar mig vel - protest mod lokalplan og kommuneplantillæg

Jeg protesterer mod Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 3-3-109 og kommuneplantillæg 3.013,
fordi det muliggør et for højt og for tæt byggeri - og fordi det er udtryk for forskelsbehandling af borgere.

Langs med Hasserisvej vil man tillade byggeri i 3 etager og i 12,5 meters højde.
Hermed øges den tilladte bygningshøjde for Hasserisvej 124 (HK-grunden) fra 8,5 til 12,5 meter.
Særskilt for denne grund øges også bebyggelsesprocent fra 40 til 50.

Forslagene favoriserer altså én enkelt grundejer/bygherre og fritager denne for, at skulle overholde de krav
og bevaringsbestemmelser, som alle andre borgere i Hasseris skal overholde.

Forslagene vil danne præcedens og åbne for dispensationer andre steder.
Det vil få ødelæggende konsekvenser for HELE Hasseris Villabys særlige arkitektur og havekarakter.

Det kan vi kun være imod!

Er du enig, så skriv under!
I håb om at kunne vinde gehør hos Aalborgs politikere...

Læs mere på www.Hasseris.dk