HÅRDERE STRAFFE TIL PÆDOFILE & KRÆNKERE

Vi har i dagens Danmark den sløveste holdning til hvordan pædofile og andre sexkrænkere bliver straffet. Vores strafferammer bliver IKKE udnyttet og man kan spørge sig selv, om dommerne mon kommer fra en anden planet?. Hvordan kan det være, at vi har en straffelov omkring blufærdighedskrænkelse som kan give op til 4 års fængsel, men at den aldrig udnyttes? Hvordan kan det være, at vi har en straffelovgivning omkring sexforbrydelser mod børn kan give op til 12 års fængsel, men at den aldrig udnyttes??? HVordan kan det være, at det er offeret som står tilbage og næmest er den der bliver tilsidesat, mens krænkeren kan fortsætte i bedste velgående. Hvordan kan det være, at vi acceptere at vores børn bliver overfaldet og udnyttet uden vi gør noget ved det. Hvordan kan det være, at der gang på gang falder domme i de mest forfærdelige sager med voldtægter af børn, inddespærring, vold, udnyttelse, pædofile ringe som spreder sig og har rødder i Danmark- men dommene er så milde og latterlige, at de slipper afsted med disse forfærdelige overgreb. Min holdning er klar- strafferammen skal op og den skal udnyttes. Slut med terapibehandling ind med kastration første gang du begår overgreb mod et barn eller har til hensigt, at begå et overgreb mod et barn. Vi må stoppe med, at beskytte forbryderen og starte med at beskytte offeret som tit og ofte er et forsvarsløst barn som ingen stemme har.