Genindfør skolebus på trafikfarlig skolevej inden for byskiltene indtil sikker cykelsti er etableret

Vi ønsker; Genindførsel af bustilbud for Rindsholm og Sdr. Rind børn primært fra 0-6 klasse tilhørende Møllehøj skolen og en politimæssig vurdering af skolevejen fra Sdr Rind, Rindsholm og frem til Overlund skole gældende elever fra 7-9 klasse, indtil der er etableret en sikker skolevej fra Rindsholm til Bruunshåb med sikker adskillelse af biler/cykler via. Kantsten eller anden fysisk adskillelse.

Kort fortalt; Ved hjælp af ildsjæle, frivillige kræfter og lodsejernes goodwill (afgiver jord) etableret der langt om længe en cykelsti fra Bruunshåb byskilt til Rindsholm byskilt. (Ekstrem farlig vej for cyklister). Borgerne i de små samfund jubler. Herefter vælger kommunen fra uge 43 at fjerne bustilbuddet til børnene der kommer fra Sdr. Rind og Rindsholm. Børnene har ikke længere mulighed for bustransport og skolevejen på cykel er livsfarlig, hvilket der blandt andet var fuld enighed om i det politiske panel, der deltog ved vælgermødet i Møllehøj Hallen den 8. november 2017. Vejen frem til cykelstien er livsfarlig for både store og små børn og er absolut heller ikke en sikker rafikvej for voksne cyklister. Viborg Kommune har den politik, at det er kommunen, der skal sørge for befordring af elever mellem hjem og skole, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet*. Kommunen afgør, om der skal ydes befordring på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder, men Kommunen er der en mangeårig praksis, der fastslår, at veje inden for byzonetavlerne ikke er trafikfarlige skoleveje. Sdr Rind- og Rindsholm borgerforening og borgere har anmodet Kommunen om at Politiet laver en vurdering af trafikfarligheden fra Sdr Rind + Gl. Århusvej gennem Rindsholm by. (Der er optaget en del video af den kritiske skolevej i morgentrafikken). Kommunens svar er hertil er; I Kommunen er der en mangeårig praksis, der fastslår, at veje inden for byzonetavlerne ikke er trafikfarlige skoleveje. Forvaltningen agter således ikke at anmode Politiet om en vurdering af farligheden af Gl. Århusvej gennem Rindsholm by. Hertil nævner de, at det endeligt skal det nævnes, at gældende retningslinjer for skolebuskørsel bliver overholdt. Der vil derfor ikke blive buskørsel for de elever, som ikke er berettiget til det. 

Læs evt mere supplerende info herunder;

Skolebuskørsel tilbydes til elever således; 0-3 klassetrin 2,5 km uanset hvor farlig skolevejen er inden for byskiltene i trafik knudepunkter. 4-6 klassetrin 6,0 km uanset hvor farlig skolevejen er inden for byskiltene i trafik knudepunkter. 7-9 klassetrin 7,0 km   Bussen kører lige forbi børnene er bussen har rigeligt med ledige pladser. Busruten pt. (fra uge 43) Er Længere i antal km end den var (før uge 42) da omtalte børn kunne komme med skolebussen. Følg med i Viborg politikernes valgkampagner, hvor der er stor fokus på en omfartsvej øst om Viborg, grundet at Rindsholm er et trafikalt knudepunkt. (Bemærk at de elever, der har mistet deres buskørsel, skal cykle på denne strækning, uden cykelsti, med uoverskuelige sving, hvor bilisterne gang på gang overskrider ”cykel linjen”, Hertil flere steder en meget lille Cykellinje på mindre end 10 cm. Det store spørgsmål; Kan et 0-3 kl. barn cykle uden at slingre? Kan han sikkert cykle til Møllehøj Skolen fra Rindsholm i mørke, rusk og regn på en strækning hvor jeg ofte har sprunget til side grundet biler der kommer susende rundt i svinget ved den gamle købmand? Vejen er smal og der køres pænt stærkt. Hele sommeren igennem har Rindsholmerne lavet en privat kampagne, hvor der er opsat private skilte med 50 km fra Bruunshåbvej og op forbi Brobjerrevej, for at gøre gennemkørende billister opmærksom på at Gl. Århusvej er en byzonevej og ikke en motorvej. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hej alle. Vedr. svar fra kommunen angående Lokalrådets skrivelse om anmodning om politifaglig vurdering af trafikfarligheden på Gl. Århusvej igennem Rindsholm. 11. oktober sendte Lokalrådet skrivelse til Teknisk forvaltning. Skrivelsen postet her på siden samme dag. Der er netop kommet svar. Svaret kan umiddelbart tolkes negativt, men vil også give anledning til, at det nu gælder om, at anskueliggøre og påvirke politikere og embedsmænd - især i relation til det forestående kommunal-valg. Lokalrådets skrivelse er her gengivet i det følgende. Nederst er gengivet svaret fra kommunen. Mvh. Lokalrådet i Sdr. Rind og Rindsholm.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Til Forvaltningen: Per Christensen, Lene Jensby og Dorte Scott Hansen Medlemmerne af Teknisk Udvalg samt formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Vi vil gerne anmode forvaltningen om, at få foretaget en politifaglig vurdering af trafikfarligheden gennem Rindsholm ad Gl. Århusvej og ad Bruunshåbvej, over til cykelstien, hvor det relevante tidsrum er ca. 7.30 til 8.00, for et barn i 0-3 klasse ....og tillige i eftermiddagstimerne, når børnene skal hjem og senere over til sport. Sagen er den, at vi har fået en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb, startende ved broen under A26 på Bruunshåbvej. Et antal børnefamilier i Rindsholm by har fået besked på, at de nu ikke længere er berettiget til skolebuskørsel, da der nu angiveligt skulle være sikker skolevej til Bruunshåb. Denne betragtning er vi ikke enige i, hvorfor denne anmodning   De særligt trafikfarlige omstændigheder er: 1) Rindsholm er et pendlermæssigt knudepunkt fra/til den sydlige og østlige del af Viborg mod de større byer mod syd og øst. Personbiler, lastbiler, traktorer og busser færdes/pendler på vejene på den berørte strækning og tidspunkt. 2) Fra hvor Sdr. Rind Vej munder ud i Gl. Århusvej i syd og gennem Rindsholm ad Gl. Århusvej mod nord, er der en række uoverskuelige sving og vejforløb. (for specielt et barn, men også for bilister) Der er flere stikveje som munder ud i Gl. Århusvej på strækningen. (Rindsholmvej til/fra Almind, stikvejen ved kroen til/fra A26 og Bruunshåbvej) - Stikvejen ved Rindsholm Kro syntes særlig berørt. 3) Der mangler en ordentlig adskillelse (fortov / tydelig afmærkning på kørebanen) mellem de svage trafikanter og biler/lastbiler på strækningen - endsige en ordentlig afmærkning for de krydsende cyklister/skolebørn ved den nye cykelsti´ start på Bruunshåbvej. Ingen ansvarlig forælder tør sende sit barn på cykel hen forbi Rindsholm Kro og videre over til cykelstien. Det er vores håb, at skolebussen fortsat kan opretholdes, indtil der er blevet en bedre afmærkning til børn der skal hen til cykelstien. Det kan oplyses, at skolebussen under alle omstændigheder kører ned igennem Rindsholm, efter at have samlet børn op rundt i landdistriktet. Det vil derfor ikke være forbundet med ekstra omk. at opsamle disse her omhandlede børn. Med venlige hilsner xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SVAR MODTAGET DEN 9. NOVEMBER 2017: Til Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd Jeg skal beklage det sene svar på jeres henvendelse. Forvaltningen kan oplyse, at det er kommunen, der skal sørge for befordring af elever mellem hjem og skole, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet*. Kommunen afgør, om der skal ydes befordring på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Af jeres mail fremgår det, at I ønsker, at Kommunen anmoder Politiet om en vurdering af trafikfarligheden af Gl. Århusvej gennem Rindsholm by. I Kommunen er der en mangeårig praksis, der fastslår, at veje inden for byzonetavlerne ikke er trafikfarlige skoleveje. Forvaltningen agter således ikke at anmode Politiet om en vurdering af farligheden af Gl. Århusvej gennem Rindsholm by. Forvaltningen vil undersøge, om der bør etableres tiltag for at sikre cyklisterne bedre gennem Rindsholm by. Når vores undersøgelse er afsluttet vil vi vende tilbage med svar på denne. Endelig skal det nævnes, at gældende retningslinjer for skolebuskørsel bliver overholdt. Der vil derfor ikke blive buskørsel for de elever, som ikke er berettiget til det. NB: I landzonerne uden for byzoneskiltene afgøres spørgsmålet om vejens farlighed på grundlag af en høring fra politiet. I Viborg Kommune har Teknisk Udvalg bemyndiget Forvaltningen til at afgøre disse sager. Forvaltningen følger Politiets vurdering. Med venlig hilsen Dorte Scott Hansen Ingeniør


Susanne Østerbye Lousdal og Sdr. Rind & Rindsholm Lokalråd    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook