Genetablering af Ingstrup Sø

Kære alle,

Jeg har lavet en fysisk underskriftsindsamling i lokalområdet omkring Ingstrup Sø, til fordel for at få denne sø genetableret (se nederst i beskeden). Hele formålet med at genetablere søen er at øge biodiversiteten, reducere CO2 udslippet og få denne naturperle tilbage.

Den fysiske underskriftsindsamlingen var lavet for at lodde stemningen og vække lokale ildsjæle. Der blev en særdeles stor tilslutning til en genetablering. Derfor laver vi denne digitale underskriftsindsamling som kan nå ud til den brede befolkning.

Én af vores udfordringer er at en genetablering af søen kommer til at ligge i tre kommuner (Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev). Det er vigtigt at disse tre kommuner sætter sig ned sammen og drøfter problematikken; ellers sker der intet. 

Jeg har talt med mange forskellige aktører allerede, bl.a. Jørgen Bing, som er medlem af Hjørring Byråd. Han skriver:

"Kære John Kristiansen, 

Tak for din henvendelse - og dit store arbejde m.h.t. At skabe folkelig opbakning og interesse for ideen om genetablering af Ingstrup Sø.
Ideen ligger helt i tråd med tidens krav om øget biodiversitet, og at vi i det hele taget “skylder” naturen tilbagebetaling efter mange års ubegrænsede “lån”.
Jeg har selv, som formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring i 2010-14, drøftet sagen med mine kolleger fra Jammerbugt og Brønderslev kommuner - desværre med et nedslående resultat. De to kommuner viste ingen interesse for projektet. Men måske var vi for tidligt på den, da vi forsøgte at lave en fælles naturgenopretning. Tiden er forhåbentligt med os nu - så måske de tre (kommende?) byråd kan indse værdien af en genopretning af en af Vendsyssels (oprindeligt) største søer.

Fra min side er der fuld opbakning til de fortsatte bestræbelser. God vind!

Venlig hilsen
Jørgen Bing
Medlem af Hjørring Byråd (SF)"

---

Vi har således opbakning, også fra Dansk Ornitologisk Forening samt Danmarks Naturfredningsforening, til at få bevægelse i denne sag.

Vi vil gerne takke dig for at du skriver under og hjælper med at støtte projektet. Det vil også hjælpe hvis du sender denne underskriftsindsamling videre til to eller flere som du mener kunne være interesserede.

Med venlig hilsen,

John Østergård Kristiansen

(Detaljer omkring tidligere fysisk underskriftsindsamling, baggrundshistorien for Ingstrup Sø, samt begivenheder som vedrører genetablering ses nedenfor.)

Billede_af_underskriftsindsamling.jpg

Du kan læse mere detaljeret omkring baggrundshistorien for Ingstrup Sø, samt begivenheder som vedrører genetablering på disse links:

1. Om Ingstrup Sø - Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Ingstrup_S%C3%B8)
2. Ingstrup Sø  - Det Tabte Land
(https://www.dettabteland.dk/nordjylland/ingstrup.pdf)
3. Ingstrup Sø - Hvordan 265 hektar land afvandes til landbrugsjord
(https://vrensted-historier.dk/ingstrup-soe-hvordan-265-hektar-afvandes-til-landbrugsjord-i-1950-53/jensotto/)
4. Nyt vand til drænede søer - læs hele artiklen på Nordjyske.dk
(https://nordjyske.dk/nyheder/nyt-vand-til-draenede-soeer/45370e61-8009-4136-b960-ceebfa720570)
5. Breaking news: Fuglede vil naturgenoprette Ingstrup Sø
(https://gylle.dk/breaking-news-fuglede-vil-naturgenoprette-ingstrup-soe/)
6. Ingstrup og Gårdbo Søer genetableres - læs hele artiklen på Nordjyske.dk
(https://nordjyske.dk/nyheder/ingstrup-og-gaardbo-soeer-genetableres/ae80f660-3a4b-4c99-89f9-77ccba801833)
7. Naturkanonen er skudt igang! - Side 4 Forum
(https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=4&MessageID=266313&ForumID=3)
8. Ingstup Sø - lex.dk
(https://trap.lex.dk/Ingstrup_S%C3%B8)
9. Ejeren af Børglum Kloster - se side 9 i dokumentet - Hjørring Kommune
(https://dagsordner.hjoerring.dk/media/36972/punkt_24_bilag_8.pdf)
10. Vision 3 - Naturkommunen - se punkt
(http://naturkommunen.dk/vision-3/)

Flemming Fuglede Jørgensen udtaler at Ingstrup Sø ikke var en rigtig
sø, men mest nogle sumpe.  John Hejlesen udtrykker: "Der var kun en
lille del der var sø dengang hele året. Søen kom ved første torden
skyl og trak sig ind næste forår."
(hvor ved de det fra??)

Der er ansøgt om en hybridpark (5 vindmøller og ca. 65 hektar
solceller) ved Trudslev Kær.

Min holdning: Kommende vindmøller hører ikke til på land, men på
havet. Solceller skal ikke optage landbrugsjord, men bør på placeres
på tagene på bygninger. Eks. store erhvervsparker m.m. Vi har allerede
brugt al for store arealer jord til udplacering af solceller. Lad os i
stedet for plante træer og genetablere søer!

Tre store vindmøller på havet vil have ca. en lige så stor effekt som
65 ha solceller plus de 5 vindmøller.

Der er 595 ha solceller i Danmark,og der er søgt om yderligere 23.977
ha. Genetablering af de 10 største søer i Danmark vil udgøre 7596 ha.

11. Enorme solcelleanlæg på vej over hele Danmark
(https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-01-enorme-solcelleanlaeg-paa-vej-over-hele-danmark-se-planerne-for-din-kommune-her)

En genetablering vil være til stor glæde for vores børn og børnebørn.

Læs på google om Jammerbugt Kommunes godkendelse af genetablering af Hellede Sø.


John Østergård Kristiansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift John Østergård Kristiansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...