silkeborgmodfjernvarmetvang


Gæst

/ #9

2012-04-19 19:21

Jammen er det da ikke helt utroligt? Først væver man et fint naturgasnet. dernæst tvinges borgerne til at aftage gassen, med de dertil forbundne omkostninger til nyt fyr og installation. Det har nok været fornuftigt nok. Men - nu vil man nedgrave fjernvarme for at forsyne en lille landsby, som mere eller mindre skal kulegraves. Beboerne pålægges nye omkostninger i form af tilslutningsafgift, varmevekslere, kaloriemålere, og installations udgifter. - Og som om det ikke er nok skal betale et anseeligt beløb for at slippe ud af gasforsyningsaftalen.
Sådan en lang forsyningsledning har et ret stort tab, som kommer oven i den samlede redning!

Det er bare en uanstændig beslutning, som politikerne har taget - på trods af ca. 80% af høringssvarerne var negative!

Kære venner - det er en ommer!