NEJ TIL HAVBRUG


Gæst

/ #10

2016-11-03 22:44

Havmiljøet er i forvejen rigeligt belastet med næringssalte fra landbrug og rensningsanlæg. Det ses på tangen langs kysten, og på de store forekomster af fedtemøg. Tangen bliver angrebet af epifytter også kaldet trådalger. Det sker kun når vandet er varmt om sommeren og hvis der er mange næringssalte i havet.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook