Send kopi til nst@nst.dk

/ #47 Brev til Naturstyrelsen

2013-06-13 17:21

nst@nst.dk
Naturstyrelsen Tværgående Planlægning
Haraldsgade 23
2100 København Ø Ishøj den 13 juni 2013Ideer og forslag vedrørende VVM for Kriegers Flak

Placeringen i den grønne kile er helt uacceptabel og i modstrid til Fingerplan 2013. Naturstyrelsens tilsidesætter sin forpligtelser til at varetage de grønne kilers tarv ved at give tilladelse til opførelse af permanente bygningsværker.

Den billigste og korteste ilandføring af søkabel fra Kriegers flak er kyststrækningen fra Møn over Stevns til Køge.

Kommunerne i de nævnte områder stiller gerne havne og kaj-anlæg til rådighed og ønsker gerne arbejdspladser i forbindelse med projektets gennemførelse og fremtidige vedligehold. Kabelstrækning på land til Bjæverskov er kort og giver samtidig adgang til eksisterende el-net både Jævnstrøm og vekselstrøm.

Hvis søkablet skal i land ved region hovedstaden, skal man gøre brug af ledige arealer ved Avedøre Holme, der er reserveret til forsyningsvirksomhed. Arealet giver nem adgang til det eksisterende transmissionsnet fra Avedøreværket. En lokalisering ved Avedøre Holme er den billigste løsning for ilandføring, etablering af transformerstation og opførelse af ekstra elmaster, såfremt ilandføring ikke skal ske ved Stevns.. Energinet.dk opfordres til samarbejde med DONG.

Ved valg af Avedøre Holme undgås dyre underboringer gennem naturområde og overgreb på den grønne
kile. Naturgenopretning er meget dyrt og løber oftest over en årrække.

Energinet.dk vil monopolisere det danske el-net med sine egne ledninger og køre sideløbende med DONG – dette kan dokumenteres ved at se internetsiden elijorden.dk

Økonomiske overslag mellem placeringer afgivet på borgermøder er udokumenteret postulater og savner belæg i virkelighed. Ved placering i Ishøj ER SKADEN UOPRETTELIG. Hovedstadens grønne lunger får cancer.Med venlig hilsen

Beboer
Gade / Vej nr.
Xxxx By
Facebook