afskaf pension til folketingsmedlemmer


Gæst

/ #175 hvad får de egentlig

2013-04-17 07:03

Hvad får et folketingsmedlem?

Løn: Et medlem af folketinget har en grundløn på 49.409 kr. og derudover omkostningstillæg på op til 11.038.

Eftervederlag: Et medlem af folketinget, der mister mandat ved et valg eller selv vælger at træde ud af Folketinget, får udbetalt et eftervederlag, der svarer til grundlønnen på 49.409 kr. om måneden. Eftervederlaget udbetales i en periode, der svarer til halvdelen af den periode, man har siddet i folketinget, dog maksimalt i 24 måneder.

Det første år udbetales eftervederlaget, uanset om man har fået anden indkomst. Fra det andet år modregnes eftervederlaget anden indkomst.

Pension: Folketingsmedlemmer er berettiget til pension, når de har været medlem af Folketinget i mindst et år. Hvis de er blevet medlem før 2007, modtager de pension fra de er 60 år. Hvis de er blevet medlem senere end 2007, modtager de pension fra de er 62 år. Pensionen udbetales, uanset om man er i arbejde eller ej.

Den højeste pension på 31.900 kr. om måneden opnås efter 20 års medlemstid. Hvis man har siddet i kortere tid er pensionen lavere.

(Læs yderligere på Folketingets hjemmeside.)

--------------------------------------------------------------------------------

Hvad får en minister?

Løn


Statsministeren

1.439.443,81 kr.


Justitsministeren

1.266.710,56 kr.


Udenrigsministeren

1.266.710,56 kr.


Finansministeren

1.266.710,56 kr.


Øvrige ministre

1.151.555,05 kr.


Eftervederlag En minister får udbetalt eftervederlag svarende til lønnen i minimum 18 måneder og maksimalt tre år. Perioden afhænger af hvor længe man har været minister.

Pension Tidligere ministre modtager pension fra de er 60 eller 62 år – afhængig af hvornår de blev ministre. Lars Løkke og Lene Espersen modtager f.eks. pensionen fra de er 60 år.
Pensionens størrelse afgøres af hvor længe man har været minister. Ministerpensionens maxbeløb er på 313.000. Men da mange ministre samtidig kan hæve folketingspension kan de hæve en ministerpension på op til 609.000