stop wifi i folkeskolen/børnehaver og vuggestuer

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen stop wifi i folkeskolen/børnehaver og vuggestuer.

Sundfornuft.dk

#76 Statens Institut for Strålebeskyttelse

2013-11-03 11:12

Her er en video fra 2012: http://www.youtube.com/watch?v=99M1ACjoS8E

Der gen-uploades flere danske videoer fra 2012 nu, da Julius blev angrebet og TRUET til at fjerne en masse materialer, hvorfor flere videoer er omredigeret, da hovedbudskabet i dem er rigtigt og skarpt.

Videokanalen nås også direkte via http://www.SundTV.dk
MitFrederiksberg.dk

#77 Mobil løgnen: Nedbryder lægerne borgernes sundhed?

2013-11-03 11:14

En anden video fra 2012: http://www.youtube.com/watch?v=61oHahQ4b0g

Find de mange videobudskaber, der skaber klarhed, overblik og forståelse direkte via http://www.SundTV.dk
Sandhedenstime.dk

#78 Til hele Danmarks Lærerforening, alle skolelærere og forældre!

2013-11-03 13:19

Siden 2003 er der lavet et gigantisk oplysningsarbejde, som fra sommeren 2010 og fremefter er blevet mere og mere udfordrende, fordi det har vist sig, at der er mange, der direkte modarbejder Sagen, selvom de hævder at arbejde for den. Det er meget den omvendte verden.

Videoen her er fra 2012, hvor et kæmpe projekt blev lavet og siden fjernet pga. truslerm.m. Den er et opråb til os alle, fordi hvad hjælper det, at vi har en masse viden om en masse ting, hvis vi ikke tør handle på vor viden?

http://www.youtube.com/watch?v=xCySuIOXG-k

Se ligeledes "Barnets tarv: Hvem tør tage ansvar? Tavshed = fejhed!" fra 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=dXbyoUMicrc

Rigtig god dag videre med håb og ønske om, at der er nogle få, der virkelig tør tage fat, fordi vi er ikke kommet et skridt videre siden 2003 reelt. En masse snik-snak - men reelt ingen handling.

Ubekvem.dk

#79 Sandheden er altid ilde hørt og bekæmpes vildt og blodigt...

2013-11-06 09:37

Hvorfor virker det som om, at der er flere, der modarbejder sandheden omkring det mobile og trådløse samfund, end der engagerer sig for at få den oprigtigt frem på alle niveauer?

Se dette skarpe budskab der bør få enhver til at lægge 2+2 sammen:
http://www.youtube.com/watch?v=bszSbd4aOkY

Herudover stil dig selv spørgsmålet, om Danmark er et kommunistisk eller fascistisk "demokrati", og hvad forskellen på de to egentlig er?

For nogle år siden fortalte en rumænsk kvinde om sine oplevelser med at komme til Danmark efter at have levet i Rumænien under diktatoren Ceaucesco i det kommunistiske regime. Hun fortalte, at hun oplevede Danmark mere kommunistisk end Rumænien, da det var værst. Hvad fortæller det dig?

Hvis du er i tvivl om, hvad socialisme er middel til at opnå, da se dokumentaren "AGENDA: Grinding America Down" og skift Amerika ud med Danmark istedet: http://vimeo.com/63749370
Ministeriet for Sandhed

#80 Hvem har ansvaret i SUNDHEDSSTYRELSEN?

2013-11-10 16:30

Video fra april 2012: http://www.youtube.com/watch?v=MJU6j8Hf7ao

Flere videoer om emnet er nu samlet på http://www.MitFrederiksberg.dk

Tak, fordi du fortæller det videre til alle, du ønsker det bedre.

Gæst

#81 Bliver Vores Menneskerettigheder Brudt?

2013-11-21 19:01

Bliver Vores Menneskerettigheder Brudt?

En gruppe borgere har dannet "Komitéen for Strålebekyttelse", et nyt dansk borgerinitiativ der kan få betydning for os alle.

Komitéen for Strålebeskyttelse mener - ligesom flere anerkendte forskere også påpeger - at der i forhold til den eksponering af EMR som befolkningen udsættes for, er tale om brud på international lovgivning, herunder Nürnberg-koden og FN-Børnekonvention.

Komitéen har indgået samarbejde med en af Danmarks førende menneskerets advokater Christian Harlang, for at få juridisk dokumentation på hvorvidt international lov overtrædes.

Rådet anbefaler at støtte dette initiativ, som giver os alle mulighed for at få undersøgt juridisk, om vores basale rettigheder som mennesker bliver brudt.

Læs mere på www.stråling.dk

Sandhed.dk

#82 Re: Bliver Vores Menneskerettigheder Brudt?

2013-12-01 12:58

#81: - Bliver Vores Menneskerettigheder Brudt?

JA, det er de systematisk blevet praktisk taget altid.

Mht. til mobiltelefonien og det trådløse samfund er det det STØRSTE EKSPERIMENT PÅ MENNESKER nogensinde, som Leif Salford udtrykte det i 2003, da de reproducerer et russisk studie fra starten af 1970'erne omkring blod-hjerne-barrieren, og de rystende resultater viste, at blod-hjerne-barrieren åbnede efter blot 2 minutters samtale på mobil - vel at mærke en gl. dags mobil - ikke en SMART PHONE, der er meget mere aggressiv i strålingseffekten og frekvenserne.

Ved at lytte til Sianette Kwee, fhv. lektor fra Aarhus Universitet, får du alle de nødvendige svar for at tage handling - her er 2 interviews fra henholdsvis 2010 og 2006 - tusindevis af såkaldte ansvarlige og tusindevis af borgere har modtaget DVD'en "Frederiksberg Appellen" i 2006-2007 og tusindevis har set på Google Video og nu Youtube lige siden. Alligevel synes få at forstå alvoren, siden de ikke handler derpå.

Find interviews via http://www.MitFrederiksberg.dk

Da Sianette Kwee blev adspurgt, om vi skulle lave en opfølgning, svarede hun, at arbejdet allerede var gjort i 2003 og med de 2 interviews fra 2006 og 2010, og at der blot var kommet mere til, der bekræftede alvoren, og at det ikke nyttede noget at lave mere af det samme.

Siden 2003 er der blevet råbt vagt i gevær, og vi har egentlig ikke brug for mere oplysning - men derimod ægte handling fra alle de, der ved og fortsat ikke har taget POWER'en tilbage og handlet på viden.

Vi skal hele tiden huske på, at BØRNENE ALLEREDE HAR VÆRET UDSAT FOR ET TEKNOLOGISK OVERGREB siden minimum 2003, og at SKADEN ER SKET, hvilket vi direkte kan observere i børn og unge mennesker i dag, der virker som om, at deres hjerner ikke fungerer  helt skarpt - dette gælder desværre også det meste af den voksne befolkning, der mest af alt synes at være optaget af egen selvtilfredsstillelse og underholdning, siden de ikke virkelig tager fat for børnenes skyld i handling og ikke bare i ord.


Gæst

#83 Vaske hænder !

2013-12-19 20:46

Sundhedsstyrelsen har nu fjernet info`en på deres hjemmeside om at man ikke kender til langtids virkningerne for trådløs stråling på børn, men
i den nye rapport som sundhedsstyrelsen læner sig op af og linker til står der:

long-term exposure to radio waves from mobile
phones are still limited, especially studies on children and adolescents.

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/mobilstraaling-og-traadloese-netvaerk/~/media/2C81B0B6A9524957BE1031913A908B4F.ashx

HVOR DUMME TROR SUNDHEDSSTYRELSEN FOLK ER; VÅGN OP DE PISSER PÅ OS!

Gæst

#84

2014-01-17 13:52

Meget vigtigt for folkesundheden.

Gæst

#85 Privat skole

2014-01-18 16:42

Jeg opfordre ALLE til at starte små privat skoler, der kan vi være i fred fra statens WIFI
EMF112.dk

#86 VÅGN NU OP derude - I har sovet i mere end 10 år!

2014-01-22 13:24

Dette er en besked til alle, inkl. alle de der hævder at forstå problematikken og udfordringen med det trådløse samfund. Så længe vi ikke tør tage fat i de virkelige temaer og det, det dybest set drejer sig om, vil der intet ske. Undertegnede startede den største debat i 2003 ved at få "sparket" lektor Sianette Kwee ind på scenen: http://www.MitFrederiksberg.dk

I mere end 10 år har jeg nu hørt folk snik-snakke frem og tilbage, danne nye foreninger, grupper og debatteret frem og tilbage på Facebook og gjort tilsyneladende alverdens ting - MEN vi er ikke kommet et eneste skridt videre. HVORFOR? Fordi det er ikke hele sandheden eller virkeligheden, som stort set alle indenfor strålingsoplysning beskæftiger sig med. Det bekræftes alene af, at der er en gigantisk modstand mod undertegnedes arbejde (og person), hvilket direkte viser, at folk umuligt kan arbejde for virkelig at ville have tingene frem - dette er ikke udtryk for forsmåethed eller bitterhed eller andre af de energimønstre, der er lavfrekvente - det er udtrykt ud fra forståelse for, hvad der virkelig er på spil dybest set.

Vi svigter TOTALT børn og kommende generationer ved vores PASSIVE indstilling, og når vi ikke er mere på dupperne og OFRER mere af os selv, end vi gør, da viser vore handlinger jo, at vi ikke mener det seriøst. Løbet har været kørt siden 2003 reelt, som var et gigantisk ALARMOPKALD til mennesker om at vågne op af tornerosesøvnen.

Vi skal alle se os selv i øjnene før eller siden, og hvor sjovt er det at skulle indse, at man reelt ikke gjorde ret meget eller helhjertet, fordi man var bange for, hvad andre ville mene eller for at miste sit job eller opleve andre repressalier, m.m.? Hvor sjovt er det skulle se i øjnene, at man var en FEJ KUJON, der reelt ikke var i verden ud fra en Kristen livsindstilling, selvom vi hævder at være et Kristent land. Der er for mange ting, der slet ikke stemmer overens.

Enten er flertallet, inkl. de fleste på strålingsoplysningsområdet, nogle "FEDE HUNDE", eller også forstår de ganske enkelt ikke alvoren eller har overblikket, siden de ikke virkelig kommer i arbejdstøjet og tør stå oprigtigt ved sig selv - hvilket jo er at bekende klar kulør. Vi kan alle med ord fremstå nok så "modige" og fantastiske i "vores eget billede", men når det kommer til stykket, hvor MODIGE og FANTASTISKE er vi så egentlig?

Bliv inspireret af FRI-MODIGE udtryk på http://www.Sandhed.dk - det er en stor mundfuld, men tænk lige over hvor stor mundfulden bliver, når du skal erkende tingene over natten, når "tæppet" pludselig trækkes væk - det vil mange mennesker slet ikke kunne holde til, da deres verdensbillede med eet bryder sammen. Derfor tag et skridt af gangen allerede nu og VÆR BEREDT!
S O S
Gæst

#87 Folk er dumme som en kasse sten !!

2014-01-22 17:50

Regningen skal betales, når i står og græder snot ved jeres børns sygeseng, og siger: hvordan kunne dette ske ? så kig på jer selv, sådan ser en vaske ægte kujon ud.

Må gud holde hånden over jeres børn, for jeres dumhed hjælper dem ikke, AMEN.


jeg har længe råbt højt til mobil industriens håndlangere, her taler vi om det offentlige, altså kommune og stat, som af en eller anden grund har fået mundkurv på.

Der sker ikke en skid før vi alle altså HELE DANMARKS befolkning kræver lortet fjernet fra skolerne osv.

Staten skider på jer, og i sluger lorten.

TAK FOR KAFFE

 


Gæst

#88

2014-03-26 12:37

Med den efterhånden store videnskabelige forskning der nu er på verdensplan omkring strålingsskader, skal børn selvklart ikke tvinges til at opholde sig i sundhedsskadelige elektromagnetiske områder, - og de i Danmark på nuværende tidspunkt tilladte stråleværdier i det offentlige rum skal da hurtigst muligt nedsætte markant.

Gæst

#89

2014-09-13 22:17

Det er vigtigt at børn ikke bliver udsat for stråling da deres kranie er meget tyndere selv på 10 årige.

Gæst

#90 Sundhedsstyrelsen anbefaler

2014-09-15 15:51

link


 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor generelt, at borgere - både børn, unge og voksne – begrænser deres brug af mobiltelefoni.  

Begrænsning af eventuel påvirkning fra mobiltelefoner kan opnås ved at: 

 • Bruge håndfri funktion med øreprop eller hovedtelefonsæt (head-set), hvorved hjernen udsættes for en lavere effekt, fordi mobiltelefonen ikke holdes ind mod øret. 
 • Anvende SMS-beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon. Ved brug af SMS-beskeder holder man mobiltelefonen længere væk fra kroppen, hvorved påvirkningen bliver mindre. 
 • Begrænse telefonsamtalens længde / Bruge mobiltelefonen til korte samtaler. 
 • Lade være med at presse mobiltelefonen mod øret. Ved at holde den lidt væk fra hovedet begrænser man mængden af de radiobølger, der optages i kroppen og omsættes til varme.  
 • Undersøge mobiltelefonens SAR-værdi. Jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt vil man normalt blive påvirket af. 
 • Kun benytte mobiltelefonen på den måde, som producenten foreskriver i vejledningen. Lad fx være med at berøre antennen eller skygge for antennen med hånden under brugen. 
 • Begrænse samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold - check dette på telefonens display. 
 • Begrænse samtaler, mens man er under transport, da mobiltelefonen kortvarigt øger effekten til maksimum hver gang den søger ny antenne. 
 • I biler sørge for tilslutning til udvendig antenne af en håndfri bilinstallation, hvis mobiltelefon skal anvendes under kørslen (NB: førere af motorkøretøjer bør dog så vidt muligt undgå samtaler også i håndfri mobiltelefon under kørslen, da det kan distrahere kørslen og øge risiko for trafikulykker). 

Forældre kan konkret være med til at sætte grænser for børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de yngste børn ikke får mobiltelefoner. Generelt bør børn ikke bruge mobiltelefon, før de er i stand til på en fornuftig måde at begrænse omfanget af brug af mobiltelefonen til samtaler. 

Forældrene rådes under alle omstændigheder til at fortælle børn, der bruger mobiltelefon, at en eventuel påvirkning fra mobiltelefonen er langt mindre, hvis barnet/den unge bruger head-set eller sender SMS i stedet for at tale i telefonen.

 derfor generelt, at borgere - både børn, unge og voksne – begrænser deres brug af mobiltelefoni.  

Begrænsning af eventuel påvirkning fra mobiltelefoner kan opnås ved at: 

 • Bruge håndfri funktion med øreprop eller hovedtelefonsæt (head-set), hvorved hjernen udsættes for en lavere effekt, fordi mobiltelefonen ikke holdes ind mod øret. 
 • Anvende SMS-beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon. Ved brug af SMS-beskeder holder man mobiltelefonen længere væk fra kroppen, hvorved påvirkningen bliver mindre. 
 • Begrænse telefonsamtalens længde / Bruge mobiltelefonen til korte samtaler. 
 • Lade være med at presse mobiltelefonen mod øret. Ved at holde den lidt væk fra hovedet begrænser man mængden af de radiobølger, der optages i kroppen og omsættes til varme.  
 • Undersøge mobiltelefonens SAR-værdi. Jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt vil man normalt blive påvirket af. 
 • Kun benytte mobiltelefonen på den måde, som producenten foreskriver i vejledningen. Lad fx være med at berøre antennen eller skygge for antennen med hånden under brugen. 
 • Begrænse samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold - check dette på telefonens display. 
 • Begrænse samtaler, mens man er under transport, da mobiltelefonen kortvarigt øger effekten til maksimum hver gang den søger ny antenne. 
 • I biler sørge for tilslutning til udvendig antenne af en håndfri bilinstallation, hvis mobiltelefon skal anvendes under kørslen (NB: førere af motorkøretøjer bør dog så vidt muligt undgå samtaler også i håndfri mobiltelefon under kørslen, da det kan distrahere kørslen og øge risiko for trafikulykker). 

Forældre kan konkret være med til at sætte grænser for børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de yngste børn ikke får mobiltelefoner. Generelt bør børn ikke bruge mobiltelefon, før de er i stand til på en fornuftig måde at begrænse omfanget af brug af mobiltelefonen til samtaler. 

Forældrene rådes under alle omstændigheder til at fortælle børn, der bruger mobiltelefon, at en eventuel påvirkning fra mobiltelefonen er langt mindre, hvis barnet/den unge bruger head-set eller sender SMS i stedet for at tale i telefonen.


Gæst

#91

2015-04-13 14:50

Støt op og skriv under .. Så du beskytter dine børns og børnebørns hjerner ..
Philip Wrede

#92 Re: Privat skole

2016-05-08 17:35

#85: - Privat skole 

Hej,

Kender du eventuelt til nogen, som har prøvet at lave en helt almindelig god friskole - blot uden wifi og mobiler?

Mvh Philip


Gæst

#93

2016-06-14 13:40

Fordi det er en krænkelse af børns menneskerettigheder.Børn har ingen mulighed for at vælge WIFI i skolen fra,
ALLE har ret til liv, frihed og sikkerhed.
Bekymrende forælder

#94 Re: Godt initiativ

2016-10-06 06:02

#1: - Godt initiativ 

 Vi siger tak for der er fokus på området. Jo flere der blir oplyst jo flere vågner op til de skader som wifi forårsager  

Håber inderligt politikerne vil vågne op NU og tage ansvar og foretage ændringer. 

Det er da så kritisabelt at vuggestue og børnehaver skal have wifi net 24 7? For hvis skyld ? Det er ikke for 2 årig Mikkel !

og sågar skolerne har wifi net 24 7  !

selv vores DSB toge har det nu!

 

 

Mvh 

 Chaka G-P B


Gæst

#95 Civil ulydighed er desværre påkrævet

2019-08-07 12:24

Hele dette svinske eksperiment med en hel generation af børn skal standes. I andre lande piller folk bare lortet ned. De spørger ikke om lov hos Hr. og Fru myndighed. Der ligger en youtube video af nogle afrikanere, der river en mobilmast ned. De her mennesker har i hundredevis af år, været vant til at når den hvide mand kom med noget gratis teknologi, så var det ikke sundt for de lokale.

Overvej seriøst civil ulydighed. Men gør det så diskret som det kan gøres. 

 

 

 
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook