Hastigheds reduktion i Stefansgade

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Hastigheds reduktion i Stefansgade.

Signe

#1 vejspærring


Hvad med at spærre gaden for biler på midten, så det ikke er en gennemkørselsvej.

Anonymous

#2 Afspærring har været vendt


Både hastighedsregulering og en evt. afspærring skal overordnet være indpasset efter en stor plan for NØD udrykningsruter i hele København, som man ikke lige kan ændre. Derfor betragter Stefansgadelauget det pt. for urealistisk at få det gennemført og har derfor valgt at bruge energien på de områder der kan dæmpe farten og sænke risikoen for alvorlige ulykker.

Gæst

#3


Godt initiativ. Jeg håber det lykkes. I følge denne blogger og cykelguru er det vanskeligt at få hastigheden sat ned. http://www.copenhagenize.com/2012/09/the-state-of-copenhagen-congestion-part_3.html

Gæst

#4 fodgængerfelt?


Hvad med at genetablere fodgængerfeltet ved Dimseriet/Stefanshus, eller lave fodgængerfelt ved parken/kronborggade? Der er mange skolebørn som skal krydse Stefansgade hver dag på vej til og fra fritidshjem. Og de skal fx selv gå fra Nørrebropark skole til fritidshjemmet i Skodsborggade. Følgeordningen ophører efter 2. klasse og set er altså en rigtig farlig gade at krydse når man er 8 år.
VinBaren

#5 Re: fodgængerfelt?


#4: - fodgængerfelt? 

 

Vi er helt enige. Vi har foreløbig ønsket os store Øer ud i gaden, således at ungerne både kan ses og selv kan se bilerne bedre end i dag, præcis de 2 steder du påpeger.

MVH

vi9klaus