Flyt statslige arbejdspladser ud af København

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Flyt statslige arbejdspladser ud af København.


Gæst

#1

2015-05-26 15:35

Fordi det er en fantastisk god ide - i København er der snart ikke plads til at leve - så lad bare arbejdspladserne flytte til Vandkantsdanmark !!!!!!

Gæst

#2 Udflytning

2015-05-26 16:59

Kast en sten i vandkanten - og der kommer blot et lille skvulp.

Kast en sten midt i søen - og ringene breder sig i hele søen!


Gæst

#3

2015-05-26 19:21

Der findes også et Danmark udenfor hovedstaden

Gæst

#4

2015-05-26 19:23

Kort og godt, idet vi skal have arbejdspladserne ud hvor det "rigtige liv" foregår. Vi skal have hele Danmark i arbejdstøjet.

Gæst

#5

2015-05-26 21:17

Fordi vi er et land hvor statslige arbejdsplader ikke kun skal ligge i hovedstaden. Jeg er imod den skæve fordeling der sker i vores land.

Gæst

#6

2015-05-26 21:18

Fordi det vil være en god løsning til at få udkantsDANMARK i vækst og fordi det vil blive billigere med bygningerne. Dermed billigere for skatteyderne. De ledige lokaler kan udlejes og dermed også skaffe mere råderum til bedre service for borgerene, f.eks gratis tandpleje.dette vil kunne lade sig gøre med nuværende budget og uden ekstraudgifter for skatteyderens.

Gæst

#7

2015-05-27 05:12

Fordi det er sund fornuft

Gæst

#8

2015-05-27 09:02

Godt initiativ. Det trænger vi til.

Gæst

#9

2015-05-27 15:26

Jeg er enig i at der skal flyttes arbejdspladser væk fra København for det første er huslejen billigere der er brug for at tilgodese andet end København og det vil give mere balance i vores lille Danmark 


Gæst

#10

2015-05-27 15:39

Fordi vi mangler arbejdspladser og folk i udkants Danmark

Gæst

#11

2015-05-27 16:47

På 18 år er: politistation, militæret, sygehuset, rådhuset, 2 skoler (af 3) lukket!! Små fiskerbåde er ophugget!! Befolkningstallet dalet fra ca 16000 til under 8000. De bygger i stor stil i Kbh, på vores bekostning, spild af vores alle sammens penge. Kæmpe sygehuse som er for store, det lader det til, da der ikke er styr på ret meget.

Gæst

#12

2015-05-27 20:20

Det skæve danmarkskort skal udlignes- derfor!

Gæst

#13

2015-05-28 04:12

Er så pisdetræt af københavneriet.....

Gæst

#14

2015-05-28 07:22

Danmark bliver skævvredet i disse år. Landdistriktspolitikken er utilstrækkelig. Hvis vi skal have et velfungerende land, skal der satses hårdt på arbejdspladser, uddannelse og fritidsmuligheder over hele landet. København blev hjulpet op af suppedasen for mange år siden. Nu er det resten af Danmark, der har behov for en strukturpolitik, der virkelig flytter noget!

Gæst

#15

2015-05-28 17:48

Jeg skriver under fordi det for mig lyder som sund fornuft og samtidig kan der tages lidt at trykket af Kbh hvor det er rigtig svært at finde bolig til en fornuftig pris

Gæst

#16

2015-05-30 08:53

Fordi det giver sig selv, at ministerier og andre statslige arbejdspladser skal ligge hvor de hører hjemme (ex. Energiministeriet i Esbjerg) og hvor de kan drives billigst. mht. huslejer og lønninger.

Gæst

#17

2015-05-30 17:02

Det er vanvid at alt samles i København, som er på kanten til Sverige og meget langt fra resten af Danmark

Gæst

#18

2015-05-31 08:59

Vi vil gerne tilbage til Danmark (godt for vores to boern ogsaa) men vil ikke bo/arbejde I KBH. Er fra skoenne Soenderjylland og hvis jobbene er der vil vi gerne bo der.

Gæst

#19

2015-05-31 14:03

Fordi jeg ikke gider at alle arbejdspladser ligger i Østdanmark.

Gæst

#20

2015-05-31 16:17

Der er ingen grund til at Statslige arbejdspladser, ligger i det Østlige udkants Danmark, men byg dog en ny hurtigtogs Jernbane fra Taulov til Billund/Grindsted og Nord og Syd på, så er der gode forbindelser Øst -Vest - Nord - Syd, og ud i Europa,.-

Gæst

#21

2015-06-01 09:49

Odense har oplevet et markant tab af arbejdspladser på grund af finanskrisen. Tabet er størst inden for produktion og relaterede områder. Odense trænger i den grad til et boost af nye arbejdspladser, som kan være generator for udviklingen af yderligere private arbejdspladser. Derfor gerne flere statslige arbejdspladser til Odense.

Gæst

#22

2015-06-01 09:58

Fordi jeg er af den opfattelse, at tendensen til at klumpe sig sammen i storbyer på længere sigt er med til at skabe depravation. Når børn vokser op tættere på naturen og i nærmiljøer, hvor der er social mangesidighed, sker mange af de positive ting af sig selv. Effekten af det vil virke som kosmisk medvind. Og til brug for det er det en fordel at have så mange højtuddannede som muligt også ude i provinserne.

Gæst

#23

2015-06-01 10:53

For at blive fri for alt det Kjøvenhavneri

Gæst

#24

2015-06-01 12:45

Det er rimeligt at der er statslige arbejdspladser spredt i hele Danmark.

Gæst

#25

2015-06-01 13:14

For at skaffe arbejdspladser til Odense og omegn