stopdimensioneringen

stopdimensioneringen / Beskeder / Husk at dele underskriftindsamlingen! / Kommentarer


Gæst

#1

2014-10-22 07:58

indgrebet specielt mod humaniora er ideologi. Der uddannes flere til arbejdsløshed på scient.pol. og statsvidenskabs uddannelserne. Gode sprogkundskaber er en nødvendighed i Danmark. 


Gæst

#2

2014-10-22 08:22

Forudsætningen for et holdbart demokratisk samfund er, at alle parter får gehør, og at rationelle argumenter og gode grunde tages til efterretning. Kernen i denne sag er, at regeringen ikke bidrager til en opfyldelse af den betingelse. Det er uværdigt, at man ikke i det mindste møder kritikken.

Gæst

#3

2014-10-22 09:22

Vi skal væk fra den tankegang, at alt skal være rentabelt. Glæden ved kunst og kultur kan ikke gøres op i penge. Vi skal bevare "de små sprog" og den frie forskning, begge dele har stor eksistentiel betydning, hvad har mennesker tænkt om deres fortid, nutid og fremtid i forskellige kulturer og sprogområder.

Gæst

#4

2014-10-22 10:41

Forskning skal være fri fra politiske interesser.

Gæst

#5

2014-10-24 19:01

Dejligt I har taget initiativ til denne protest.

Gæst

#6

2014-10-30 12:03

Tak for initiativet.
A Precariat Charter - From Denizens to Citizens, Guy Standing
burde være tvangslæsning på Borgen.

Gæst

#7

2014-11-25 10:29

Hej
Jeg sidder med et projekt om dimensioneringen og kunne godt tænke mig at høre; hvor længe varer indsamlingen endnu?
er den blevet fremlagt for ministeren med alle dens argumenter? hvis ikke - hvornår forventes det at det sker?