Initiativet forenede tolke og oversætteres erklæring

Erklæring vedrørende de nye vilkår for tolkning og oversættelse for myndighederne under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet

Denne erklæring fra Initiativet forenede tolke og oversættere er en reaktion på resultatet af den udbudsproces, som er mundet ud i nye vilkår gældende fra 1. april 2019 for tolkning og oversættelse under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, herunder Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet og andre myndigheder.

Vi ser os som faggruppe nødsaget til at reagere, idet de varslede vilkår fra 1. april 2019 udgør en markant forringelse sammenlignet med de nuværende. Tolkning og oversættelse for Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har ellers hidtil været det eneste område, som har haft fast definerede vilkår i form af ”Justitsministeriets vejledende retningslinjer for honorering af tolke”. Disse retningslinjer sikrede tolke og oversættere mod underbetaling og dårlige arbejdsvilkår.

Hvad angår forringelserne af vilkårene, er der tale om en markant nedgang i timetaksten for tolkning såvel som i linjetaksten for skriftlig oversættelse. Derudover er vilkårene forringet i tilfælde af aflysninger, ligesom fleksibiliteten ved selv at være i kontakt med rekvirenterne af de sproglige ydelser vil høre fortiden til. Der er således tale om betydelige forringelser, som vi har meget vanskeligt ved at se noget positivt i. Som fagfolk kan vi ikke være tjent med alle disse forringelser af honorarer og arbejdsvilkår.

Vi er en gruppe med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Nogle har taget lange uddannelser, som har givet dem deres kompetencer inden for tolkning og oversættelse, mens andre er autodidakte modersmålstalende på tolkesproget, og andre igen er en kombination af de to. Fælles for os alle er imidlertid, at vi igennem mange år har opbygget vores tolke- og oversættelsesmæssige kompetencer og erfaring gennem vores arbejde hos politiet, i retten eller bag skrivebordet. Alle erfaringer viser desværre, at uddelegering af tolke- og oversættelsesopgaver ofte medfører forringet kvalitet og utilfredse kunder, idet lavere honorarer og dårligere arbejdsvilkår ikke er foreneligt med høj kvalitet og faglighed. Uanset vore forskellige baggrunde har vi over en årrække opbygget vores kompetencer, og de mange forringelser vil utvivlsomt føre til en omfattende hjerneflugt fra faget, hvilket på ingen måde vil bidrage til en ønsket kvalitetsforbedring af faget. Dette faktum er især problematisk, da det kan føre til en forringelse af tolkekorpset under de omfattede myndigheder med en svækkelse af borgernes retssikkerhed til følge.

Det kan således konstateres, at udbuddet samlet set ikke er en positiv udvikling for os tolke og oversættere. Vores honorarer og arbejdsvilkår forringes betydeligt, og man kan nemt forestille sig, at der i fremtiden vil være yderligere forringelser. Derfor synes vi, at det er på tide at trække bremsen over for forsøget på at skære i vores honorarer og forringe vores arbejdsvilkår.

Underskriverne af denne erklæring meddeler hermed, at vi efter 31. marts 2019 fortsat er villige til at stille vores arbejdskraft til rådighed for de myndigheder, der er omfattet af udbuddet. Dette er imidlertid under forudsætning af, at man går bort fra de varslede forringelser.

Det skal afslutningsvist understreges, at vi er meget bevidste om vigtigheden af vores nuværende arbejdsopgaver, ligesom vi føler et stort ansvar for vores virke. Vi er på intet tidspunkt blevet involveret i processen, der nu kommer til at ændre tolkefaget i betydelig grad, og vi stiller os undrende over for, at vi ikke er blevet involveret i processen, der omhandler vores arbejdsvilkår. Vi vil i denne forbindelse gerne understrege, at vi ser dialog som den bedste vej til at sikre tilfredsstillende opgaveløsning såvel som acceptable honorarer og arbejdsvilkår.

Initiativet forenede tolke og oversættere


Initiativet forenede tolke og oversættere    Kontakt forfatteren af dette andragende