Forældre imod skolesammenlægninger i Faaborg-Midtfyn kommune

I Faaborg-Midtfyn kommune er der planer om at sammenlægge 10 eksistende selvstændige skoler til 4 stor-skoler med bevarelse af alle 16 matrikler. Dette for en besparelse på 4,4 mio om året. Vi mener ikke at kvaliteten og det nære kendskab til børn og deres familier, medarbejdere og kultur på skolen kan opretholdes under denne struktur. Vi mener desuden at de eventuelle besparelser er fremkommet på forkert grundlag og vil blive ædt op af lavere trivsel, højere sygefravær og højere behov for eksterne konsulenter. 


Uddrag af forslaget:

Forslag

Skolernes samles i 4 skoleområder, som er identiske med de 4 eksisterende børneområder for daginstitutionerne. Samtidig samles alle daginstitutioner organisatorisk i børneområderne, og der etableres en fælles administration for hvert område. Nedenstående tabel giver overblik over de foreslåede enheder.

 

 

Område Antal  Sammenlægninger

Skole

Nord

2

Broskolen ( Bøgehøj og Rolfsted) (Ingen ændring)

Vest

3

Carl Nielsen-skolen samt afdelingerne Pontoppidan og Allested-Vejle (fra Brobyskolerne)

Midt

5

Nordagerskolen, Tingagerskolen, Espe Skole (Espe Skole og Børnehave) samt afdelingerne Kværndrup og Ryslinge (fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen)

Syd

5

Øhavsskolen (Svanen og Uglen) afdelingerne Horne og Svanninge (fra Brahesminde Skoler og Børnehave) samt Bøgebjergskolen (fra Bøgebjerg skole og børnehus)

 Samlet forslag kan læses her:

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Opvaekst-_og_Laeringsudvalget_2018-21/2021/19-01-2021/Åben%20dagsorden/dagsorden.html

 


Netværket for skolebestyrelser i Faaborg-Midtfyn kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Netværket for skolebestyrelser i Faaborg-Midtfyn kommune tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...