For Hegnsholts forsatte økologiske liv i Lejre

Undertegnede støtter Hegnsholt og Johanne Schimmings ønske om at forpagte de 11 hektar, der er i udbud, i uopsigelighed i forpagtningsperioden fra Lejre Kommunes side. Hun beder også om, at foreningen Lavringe Jord, såfremt de ønsker det, i løbet af forpagtningsperioden kan overtage lejemålet fra Hegnsholt. Og så beder hun om en ny 2 x 5 årig periode. Altså en fortrinsret til at forpagte arealet yderligere 5 år, efter de næste 5 år. Undertegnede støtter hendes betingelser, da det vil sikre den økologiske og bæredygtige virksomhed Hegnsholt, som er en af kommunen og landets innovative virksomheder i den økologiske fødevarebranche. Samtidigt er Hegnsholt en virksomhed der samler lokale kræfter om at skabe bæredygtigt jord- og havebrug. Et fyrtårn for andre virksomheder med samme ambitioner.

Hendes sag skal behandles på økonomiudvalgsmødet i Lejre d. 19. september og kommunalbestyrelsesmødet d. 26. september. Dvs. hun får først endelig besked efter d. 26. september om hvorvidt hun får forpagtningen eller ej. Den nuværende aftale udløber 30. september.

Deadline for underskrift: 26. september kl 14.00

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift ClausVittus tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...